O projektu

Projekt Pomníky paměti 1918-2018 je mezinárodní vzdělávací projekt realizovaný v Polsku, České republice, na Slovensku a v Rumunsku pěti nezávislými organizacemi občanské společnosti, které se prakticky denně zabývají propagací poznatků o minulosti a také se věnují historickému a občanskému vzdělávání (více informací o organizacích, které se účastní projektu, se nachází v záložce Partneři).

Cílem projektu je přiblížit poznatky o vybraných fragmentech historické politiky a o způsobech, jakými si společnosti připomínají dějiny svého národa. Pozornost byla věnována také prozkoumání toho, jakým způsobem se ve veřejném prostoru promítá snaha vyprávět o minulosti pomocí pomníků – a rovněž, jak se během let změnil prvotní význam těchto objektů.

Projekt Pomníky paměti 1918-2018 je realizován v rámci programu Evropa pro občany (prioritní oblast: Evropské historické povědomí).

Materials published on this website are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode