Pomník selské jízdě

Rok odhalení

2010

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Selská jízda

Lokalizace

Nechanice

Poloha vůči okolí

Památník se nachází v Nechanicích.

Text inskripce

SELSKÁ JÍZDA / VĚRNI NÁRODU A PŮDĚ / 5.–6. 7. 1947 / NA PAMĚŤ TĚCH, KTEŘÁ NEZRADILI A NIKDY SE NEVZDALI

Celkový popis

Kámen. Na pomníku je vytesán reliéf selského jezdce na koni a nápis. Pomník má rozměr cca 1,7 x 0,7 m.

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Pomník byl odhalen 5. července 2010 z iniciativy Janákova východočeského sboru Selských jízd Nechanice při příležitosti 85. výročí založení Selských jízd a připomínku událostí z r. 1947. Tehdy komunisty řízené ministerstvo vnitra zakázalo závody koní, které Selská jízda v Nechanicích pořádala, a k dodržení zákazu nasadilo bezpečnostní jednotky. Takzvaná Nechanická aféra byla předehrou převzetí moci komunistickou stranou v únoru 1948. Odhalení pomníku se účastnila řada bývalých politických vězňů, příslušníků selského stavu, politici a veřejnost.

Pozdější osudy

Současný význam

Každoročně se u pomníku odehrává pietní setkání jako přípomínka potlačení selské jízdy v Nechanických v roce 1947. Akce organizuje spolek místní sbor selské jízdy. Účastí se ho pamětníci, politici a veřejnost. Koná se zde při této příležitosti take slavnostní přehlídka selské jízdy.

Publikace, prameny, odkazy

https://www.ustrcr.cz/uvod/citanka-kolektivizace/represe-diskriminace/selske-jizdy/

JIRÁSEK, Zdeněk: Nechanická aféra. Státní okresní archiv, Hradec Králové 1992.

ROKOSKÝ, Jiří: Rudolf Beran a jeho doba: Vzestup a pád agrární strany. Praha – Vyšehrad 2011.

Lokalizace


Žižkova
Nechanice, Královéhradecký kraj.
Czechy ,503 15