Pamětní deska Tomáše Garrique Masaryka

Rok odhalení

1935

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Vznik ČSR, památné místo, první president ČSR Tomáš Garrique Masaryk

Lokalizace

Nám Otakara II 2 370 01 České Budějovice

Poloha vůči okolí

Deska je umístěna na budově radnice v Českých Budějovicích.

Text inskripce

Osvoboditel národa Tomáš Garrique Masaryk byl zde nadšeně uvítán jihočeským lidem při svém vítězném návratu do vlasti 20. prosince 1918. Masarykova pamětní deska zničená okupanty. Obnovena L. P. 1946 v původní podobě Českobudějovickou spořitelnou.

Celkový popis

Bronzová deska o rozměrech 80 x 80 cm má na svém vrcholu bustu TGM a uprostřed státní znak ČSR.

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Deska jejímž autorem je Karel Chochola za spolupráce Jana Vítězslava Duška. Odhalena byla v roce 1935. Sochu nechala zhotovit českobudějovická spořitelna.

Pozdější osudy

Deska připomíná projev Tomáše Garrique Masaryka, který pronesl na náměstí v Českých budějovicích 20. prosince 1918 po svém návratu z Ameriky do nově vzniklého Československa. Byl to první projev, který na území nově vzniklé republiky pronesl. Deska byla zničena nacity za 2 sv. války, obnovena v roce 1946. Po komunistickém převratu byla sejmuta a znovu instalována v roce 1990.

Současný význam

Tomáš Garrique Masaryk byl prvním Československým presidentem. Zasloužil se o vznik Československa po První světové válce. Po vzniku protektorátu Čěchy a Morava v roce 1939 byly jeho sochy odstraněny a znovu do veřejného prostoru vráceny po druhé světové válce. Po komunistickém převratu v roce 1948 byly opět odstraněny a o jeho významu se nesmělo učit na školách  ani veřejně hovořit. Tato situace trvala až do roku 1990.

Lokalizace


6 Rudolfovská třída
České Budějovice, Jihočeský kraj.
Czechy ,370 01