Pomník obětem komunismu (Liberec)

Rok odhalení

2006

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

oběti komunismu / političtí vězni / protikomunistický odboj

Lokalizace

Jablonecká ulice, 460 01 Liberec

Poloha vůči okolí

Pomník se nachází v parku za střední průmyslovou školou oděvní.

Text inskripce

Obětem komunismu 1948-1989. Sám v sobě hledej, zda svobodu bráníš, ctíš nebo omezuješ.

Celkový popis

Pomník představuje vysoký obdélníkový kvádr, který je vytvořen z dvou zrcadlových stěn vsazených do ocelového rámu. Zrcadla mají rozměr 4.5 x 3.2m. Pokovené tabule skla jsou 18mm silné. Pod zrcadly je umístěn nápis, který se v nich odráží, stejně jako obraz toho, kdo jej čte. Pomník je v ose parku patří k němu tři dřevěné 10 metrů dlouhé lavice po obou stranách.

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Pomník je věnovaný odsouzeným politickým vězňům, stejně jako dalším obětem komunistického režimu. Pomník byl odhalen 27. června 2006. Jeho autory jsou architekti Josef Kocián, Petr Janda, Jakub Našinec a Aleš Kubalík. Celkové náklady na pomník byly 1.2 milionů korun.

Pozdější osudy

Město Liberec vypsalo v roce 2003 architektonickou soutěž na výstavbu památníku obětem komunismu. Pomník je důležitou připomínkou obětí komunismu, které právě v Liberci představují i etničtí Němci vyhnaní po druhé světové válce z města. 

Současný význam

Památník upozorňuje na skutečnost, že bezpráví se odehrává okolo jedinců, kteří zůstávají vetšinou lhostejní. Nápis zapuštěný v zemi se zrcadlí v ploše, která zároveň zabírá pozorovatele i okolní stormy a cestu v parku. Každý je tak vtažen do odpovědi na otázku, kterou nápis čitateli předkládá. Relativizace komunistických zločinů, omlouvání spolupráce s tajnou policií, jsou dnes bohužel jevy se kterými se občané denně setkávají. Proto je důležité připomínat oběti represí a ukazovat, že záleží na každém jedinci, zda zůstane ke přivdám, které se odehrávají i v dnešní době lhostejný.

Lokalizace


2 Slovenského národního povstání
Liberec, Liberecký kraj.
Czechy ,460 05