Pomník Václava Morávka

Rok odhalení

1946

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Václav Morávek tvořil spolu s Josefem Balabánem a Josefem Mašínem odbojovou skupinu zvanou Tři králové. 21.3.1942 ve snaze osvobodit svoji spojku z rukou Gestapa podlehl v boji přesile a zemřel.

Lokalizace

Milady Horákové, 160 00 Praha 6

Poloha vůči okolí

Pomník je v místě kde podlehl boji s přesilou Gestava Václav Morávek.

Text inskripce

Zde padl v boji s Gestapem 21.3.1942 Hrdina škpt Václav Morávek nar. 8.8.1904

Celkový popis

Památník tvoří původní deska z roku 1946, na které je zlatým písmem nápis a dále tři bloky kamenů. Nejmenší má 150 cm druhý 180 cm a třetí 200 cm. Symbolizují „tři krále“, kteří se postavili Gestapu.

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Pomník byl odhalen v roce 1946. Tvořila ho žulová deska s jednou vyleštěnou stranou, na které byl zlatým písmem nápis. V roce 2009 byla vzhledem k výstavbě tunelu Blanka deska přenesena na místní posádku a vrácena na upravené místo 6. 10. 2014. K desce o rozměrech 80 x 50 cm přibyly tři kamenné kvádry symbolizující odbojovou skupinu Tří králů. Josefa Balabána, Václava Morávka a Josefa Mašína.

Pozdější osudy

Pomník je přibližně v místě hrdinného boje Václava Morávka s přesilou Gestapa. Deska pomníku byla odhalena již v roce 1946 v roce 2014 k ní přibyly tři kamenné kvádry připomínající jeho spolubojovníky. Václav Morávek patřil k nejvýznamnějším odbojovým pracovníkům v době protektorátu Čechy a Morava. Organizoval sabotáže obsluhoval vysílačku Sparta 2 a získával informace od významného špiona v německém Abwehru Paula Thümmela. U pomníku se pravidelně konají vzpomínkové akce a slavností ceremoniály. 

Současný význam

Odbojová skupina zvaná Tři králové, kterou tvořili Josef Mašín, Josef Balabán a Václav Morávek spolupracovala s domácím odbojem, udržovala kontakty s exilovou vládou v Londýně a prováděla sabotážní akce v Říši. Poslední zemřel právě Václav Morávek při pokusu osvobodit svoji spojku ze zajetí Gestapa. O dva měsíce později provedli Jan Kubiš a Jozef Gabčík atentát na zastupujícího protektora Reinharda Heydricha. Nejvýznamnější odbojový čin za celou druhou světovou válku. Tyto události jsou pravidelně připomínány v době výročí konce války nebo smrti Václava Morávka. Pomník je uveden v turistických průvodcích a vyznačen a mapách.

Lokalizace


Milady Horákové
Hlavní město Praha.
Czechy ,170 00