Pomník padlým Československým letcům v druhé sv. válce

Rok odhalení

1995

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Padlým čs. letcům ve druhé světové válce 1939-1945.

Lokalizace

Náměstí svobody, Praha 6 Dejvice

Poloha vůči okolí

Pomník je umístěný před bývalou budovou generálního štábu ČS. armády.

Text inskripce

Padlým čs. letcům ve druhé světové válce 1939-1945. Základní kámen k památníku padlých československých letců v letech 1939-1945. Svaz letců České republiky, Sdružení československých zahraničních letců 1939/1945, Svaz letců svobodného Československa v Londýně. Pomník rovněž obsahuje 547 jmen letců, kteří padli. Jejich seznam je zde: http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=CZE0006-18911

Celkový popis

Památník tvoří horizontální prostorová plastika ve tvaru kříže z žulových kvádrů, na kterém je položena deska a stylizovaný profil křídla letadla rozdělený do šesti dílů. Autorem je sochař František Bělský z 311 perutě. 

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Památník byl odhalen 12. května 1995.

Pozdější osudy

Pomník je umístěn v Dejvicích, kde sídlilo a sídlí velení čs. armády. U pomníku se konají pravidelně vzpomínkové akce, čtou se projevy a jsou pokládány věnce. Pomník je uprostřed náměstí svobody v Bubenči. Hrdinství čs. letců, kteří již od bojů ve Francii a později ve Velké Británii a následně i na východní frontě nasazovali životy bylo nezměrné a je hodné úcty. Jednalo se o dobrovolníky, kteří opustili okupovanou vlast a bojovali proti nacistům na všech válčištích 2 sv. války.

Současný význam

Připomínka padlých letců, kteří dobrovolně bojovali proti nacistickému Německu je důležitou sočístí českých a československých dějin. Po kapitulaci Československa a obsazení země nacistickým Německem dobrovolně odešli bojovat proti nepříteli. Nejprve ve Francii a po její kapitulaci ve Velké Británíí a po přepadení Sovětského svazu i na východní frontě. Vědomí jejich oběti je důležité pro společnost neboť nám připomíná, že svoboda není zadarmo a mnoho lidí, za její znovunastolení zaplatilo životem.

Lokalizace


471 náměstí Svobody
Hlavní město Praha.
Czechy ,160 00