Pomník s bustou Anastáze Opaska

Rok odhalení

2013

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

oběti komunismu / političtí vězni / protikomunistický odboj Arciopat Anastáz Opasek

Lokalizace

Park J. A. Komenského, Kolín 280 02

Poloha vůči okolí

Pomník je situován v městském parku naproti škole kde Anastáz Opasek studoval.

Text inskripce

Jan Nepomuk Anastáz Opasek narodil se 20. dubna 1913 ve Vídni v Kolíně žil v letech 1919 až 1932. Po maturitě na Kolínském reálném gymnáziu vstoupil do Břevnovské Benediktinské komunity. Řádová studia absolvoval v letech 1933 až 1938 v Praze a v Římě. Po kněžském svěcení r. 1938 byl jmenován konventuálním převorem. Roku 1947 byl zvolen členy konventu opatem. V září 1949 byl zatčen a následující rok odsouzen za velezradu na doživotí. V roce 1960 byl amnestován a poté pracoval v dělnických profesích. V prosinci 1968 odešel do zahraničí, roku 1969 promoval na Lateránské univerzitě v Říme. V roce 1972 inicioval vznik sdružení Opus Bonum úplně rehabilitován byl až roku 1990.Tehdy se vrátil zpět do Břevnova a obnovil komunitu Benediktinů. V roce milénia kláštera r. 1993 povýšil svatý otec Jan Pavel II. Opatství na arciopatství a Opaska jmenoval arciopatem. Zemřel 24. srpna 1999 při návštěvě kláštera v Bavorském Rohru. Pochován je na Břevnovském hřbitově.

Celkový popis

Pomník tvoří amfibolitový podstavec od Ivana Erbena a bronzová busta od sochaře Stanislava Hanzlíka, kterému na sklonku života seděl Anastáz Opasek modelem. Podstavec je 2 metry vysoký.

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Pomník je věnovaný významné církevní osobnosti a bojovníku proti komunismu Anastázi Opaskovi. Busta byla městem odkoupena za 180 000 kč a odhalení pomníku ke stému výročí Opaskova narození 20. dubna 2013 se zúčastnil starosta města Kolína Vít Rakušan. Památník posvětil opat Strahovského kláštera Michael Josef Pojezdný.

Pozdější osudy

Perzekuce církví patří k jednomu z největších zločinů komunistického vládnutí. Tisíce postižených kněží a stovky internovaných, dokonce dva popravení. Anastáz Opasek byl i spisovatel a básní, pořádal v Bavorském městě Frankem každoroční setkání exulantů, která vstoupila již do dějin a je o nich vyučováno v hodinách dějepisu.

Současný význam

Anastáz Opasek je jednou z nejvýznamnějších osobností pronásledované církve v době totalitní moci komunistické strany. I v době svého exilu se staral o komunitu krajanů, vydával knihy, psal texty a pořádal významná setkání exulantů. Připomínka persekuce kněžích a řeholníků patří mezi nejdůležitější úkoly současnosti. Jím založené sdružení Opus Bonum (Dobré dílo) patřilo k nejvýznamnějším exilovým institucím.

Publikace, prameny, odkazy

http://www.pametnimista.usd.cas.cz/kolin-pomnik-anastaze-opaska/

https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/pamatnik-jana-nepomuka-anastaze-opaska

www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1092&hl=Anast%C3%A1z+Opasek

Proces proti vatikánským agentům v Československu: biskup Zela a společníci. Praha 1950.

VLČEK, Vojtěch: Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964. Olomouc 2004.

Lokalizace


Heverova
Kolín, Středočeský kraj.
Czechy ,280 02