Pamětní deska Milady Horákové

Rok odhalení

2002

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Milada Horáková

Lokalizace

Praha 7, ulice Milady Horákové čp. 2/691

Poloha vůči okolí

Pomník je situován v ulici Milady Horákové před Informačním centrem Městské části Praha 7.

Text inskripce

27. ČERVEN / DEN POLITICKÝCH VĚZŇŮ / SMUTNÉ VÝROČÍ POPRAVY / JUDR. MILADY HORÁKOVÉ

Celkový popis

Bronzová pamětní deska a bronzový kulatý reliéf s podobiznou Milady Horákové. Rozměry 1 x 0,4 m + průměr cca 20 cm

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Památku popravené Milady Horákové (1901–1950) připomíná v Praze 7 bronzová pamětní deska. Je umístěna na budově Informačního centra městské části Praha 7 v ulici Milady Horákové (dříve Obránců míru). Pamětní desku doplňuje kulatý reliéf s podobiznou Milady Horákové a držákem na květinovou výzdobu. Deska slavnostně odhalili 27. června 2002, ve výroční den popravy Milady Horákové, který se dnes připomíná jako Den politických vězňů, starosta Prahy 7 Tomáš Dub a předsedkyně Klubu Milady Horákové Marta Jurková. Při pietním aktu zazněly úryvky z dopisů, které Milada Horáková napsala svým blízkým několik dnů před svou popravou. Bronzová pamětní deska nahradila prozatímní desku, která byla od 27. června 2000 umístěna na tomto místě zásluhou Městské části Praha 7 na podnět Klubu Milady Horákové. 

Pozdější osudy

Den popravy Milady Horákové 27. června 1950 byl v roce 2000 vyhlášen významným dnem České republiky a je připomínán jako Den památky obětí komunistického režimu. V tento se konají u pomníků této sociální pracovnice. obhájkyně ženských práv, političky a odbojářky vzpomínkové akce.

Současný význam

U pomníku se konají při příležitosti Dne obětí komunistického režimu 27. června pietní akce za účasti představitelů Městské části Praha 7, bývalých politických vězňů a pamětníků.

Lokalizace


69 Milady Horákové
Hlavní město Praha.
Czechy ,170 00