Památník obětí a vítězů druhého odboje na Klárově

Rok odhalení

2006

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Oběti protinacistické okupace a vítězové II. odboje

Lokalizace

Klárov, 100 00 Praha-Malá Strana

Poloha vůči okolí

Pomník je situován v parku na Klárově.

Text inskripce

1938-1945 / POSTŮJ V ÚCTĚ PŘED PAMÁTKOU / OBĚTÍ A VÍTĚZŮ DRUHÉHO ODBOJE / ČESKÉHO NÁRODA / ZA SVOBODU VLASTI

Celkový popis

Pomník tvoří stylizovaná československá vlajka na mohutném žulovém podstavci. Vlajka z bronzu je opatřena barevnou patinou v národních barvách. Doplněna je deskou s nápisem. Materiál: bronz. Rozměry: 3 m x 1,5 m

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Vybudování pomníku inicioval Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS). Na pomník byla v roce 2003 vypsána soutěž, ale nebyl vyhlášen vítěz. Poté následovala vyzvaná soutěž, které se zúčastnilo pět umělců. Soutěž vyhrál David Černý. Po konfliktu s vedení ČSBS, vedle jiného kvůli rozdílné interpretaci počtu obětí nacistické okupace, proto byl vybrán druhý v pořadí, akademický sochař Vladimír Preclík. Aktualizoval pro pomník na Klárově svůj návrh pomníku americkým vojákům v Plzni, kde měla být hlavní dominanta americká vlajka. Architektonické řešení provedl architekt Ivan Ruller a návrh koncepce parku je dílem Zdeňka Sendlera. Pomník byl slavnostně odhalen 25. května 2006 Primátor hlavního města Pavel Bém, předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka, starosta městské části Praha 1 Vladimír Vihan a předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Anděla Dvořáková dnes společně na Klárově odhalili pomník II. odboji. Akce se účastnila řada významných hostů.

Pozdější osudy

Pomník byl bezprostředně po odhalení kritizován především z uměleckého hlediska.

Současný význam

Pomník je umístěn na významném místě, vedle jiného nedaleko sídla české vlády. Konají se zde při příležitosti výročí okupace v březnu 1939 či konce II. světové války pietní akce.

Lokalizace


Klárov
Hlavní město Praha.
Czechy ,118 00