Pamětní deska Vladivoje Tomka

Rok odhalení

2001

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Účastník protikomunistického odboje Vladivoj Toměk

Lokalizace

Dukelských hrdinů čp. 15/349, Praha 7-Holešovice, 170 00

Poloha vůči okolí

Pomník je situován v Praze 7 v dome, kde Vladivoj Tomek bydlel.

Text inskripce

V TOMTO DOMĚ ŽIL / VLADIVOJ TOMEK / POSLEDNÍ POPRAVENÝ KOMUNISTICKOU JUSTICÍ / Z POLITICKÝCH DŮVODŮ / *9. 6. 1933 POPRAVEN 11. 11. 1960 V 11.30 H

Celkový popis

Pamětní deska. Materiál: kámen. Rozměry: 1 m x 0,4 m

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Poblíž vltavského nábřeží, kde končí třída Dukelských hrdinů, je na jednom z domů umístěna pamětní deska, která připomíná památku Vladivoje Tomka. Někdejší skaut se spolu se svými kamarády zapojil již jako gymnazista do protikomunistických aktivit (např. vyráběli a rozšiřovali letáky, shromažďovali zbraně a plánovali výbuchy v budovách KSČ). V roce 1952 přepadli vojenskou hlídku u vysílací stanice ve Strašnicích. Hlídka se však bránila (na útočníky vypálila celkem 169 ran ze samopalu), při přestřelce byli dva vojáci zasaženi a jeden z nich později na následky zranění zemřel. Od roku 1956 Vladivoj Tomek a jeho přátelé opět plánovali útoky na sídla KSČ, uvažovali také o narušení prvomájového průvodu, vyráběli výbušniny a zbraně. Dne 18. prosince 1959 byl Vladivoj Tomek zatčen a po několika měsících byl obžalován z velezrady, vraždy, padělání a pozměňování platidel. Odsouzen byl k trestu smrti, který byl vykonán 17. listopadu 1960 ve 12.00 hod. (na desce je chybná hodinapoprvay). Poprava se odehrála ve stejný den, kdy komunistický parlament schválil nový státní znak – český lev na něm měl nad hlavou rudou pěticípou hvězdou a na prsou zlatou vatru. Pamětní deska vznikla na návrh zastupitele MČ Praha 7 Ari Liebermana (DEU), odhalena byla v sobotu 17. listopadu 2001 za účasti KPV.

Pozdější osudy

Každý rok na výročí popravy 17. listopadu se zde konají malá pietní setkání.

Současný význam

Místní setkání občanů, skautů z Prahy 7 a pamětníků.

Lokalizace


695 Dukelských hrdinů
Hlavní město Praha.
Czechy ,170 00