Pamětní deska obětem totalit

Rok odhalení

2019

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Protinacistický a protikomunistický odboj

Lokalizace

Hlubocká 8, Jihlava 586 01

Poloha vůči okolí

Pamětní deska na zdi bývalé veznice

Text inskripce

Památce všech obětí, které zde byly vězněny v dobách totalitních režimů.

Celkový popis

Deska o velikosti 50 x 40 cm je vyrobena z černé žuly

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Deska byla odhalena při příležitosti třicátého výročí listopadové revoluce v roce 1989. Desku odhalil zastupitel Martin Laštovička 19. listopadu 2019 v 16.30 hodin.

Pozdější osudy

Deska je připomínkou totalitních režimů a jejich obětí. Je umístěna na budově bývalé věznice kde za války Gestapo věznilo odbojáře a po válce ji k mučení a věznění odpůrců využívala Státní bezpečnost.

Současný význam

Budova věznice v Jihlavě v letech 1932-1960 byla za války využívána Gestapem. Po skončení války zde bylo brutálně mučeno německé obyvcatelstvo Jihlůavy a po roce 1948 budovu až do roku 1960 využívala Státní bezpečnost.

Lokalizace


101 Hluboká
Jihlava, Kraj Vysočina.
Czechy ,586 01