Pomník odbojáři proti komunismu

Rok odhalení

2009

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

oběti komunismu / političtí vězni / protikomunistický odboj

Lokalizace

Tomáše Garrigue Masaryka 541/3, Karlovy Vary 360 01

Poloha vůči okolí

Deska se nachází v centru Karlových Varů, na místě kde se konala protestní shromážděni proti komunistickému režimu, kterých byl Jindřich konečný organizátorem.

Text inskripce

PhDr. Jindřich Konečný básník, disident a slušný člověk 1940 – 2009 Karlovy Vary 17.11.2009

Celkový popis

Bronzová pamětní deska o rozměrech 50 x 30 cm. Deska je umístěna u hlavní pošty, kde se konala protirežimní shromáždění v roce 1989.

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Deska připomínající Jindřicha Konečného byla odhalena v den desátého výročí začátku listopadové revoluce 17.11.1989. Jindřich konečný ten samý rok zemřel.

Pozdější osudy

Pamětní deska připomíná básníka, spisovatele a disidenta Jindřicha Konečného, který byl odsouzen ke dvěma letům vězení za pašování zakázané literatury. Po předčasném propuštění znovu navázal kontakty s Pavlem Tigridem a Jiřím Pelikánem a pokračoval v distribuci samizdatových a exilových knih a časopisů. 

Současný význam

Jindřich Konečný patřil k několika desítkám osob které byly persekvovány za rozšiřování samizdatové a exilové literatury. Exilová literatura představovala vedle rozhlasového vysílání a sledování západních televizí hlavní prostředek proti censuře v Československu. V exilu vycházely knihy zakázaných spisovatelů i světová literatura. Právě exilová nakladatelství a exilové časopisy, byly často jedinou záchranou komunisty ničené nezávislé kultury

Lokalizace


3 Tomáše Garrigue Masaryka
Karlovy Vary, Karlovarský kraj.
Czechy ,360 01