Mohyla obětem protinacistického odboje

Rok odhalení

1946

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

oběti komunismu / političtí vězni / protikomunistický odboj

Lokalizace

Malenovice

Poloha vůči okolí

Mohyla

Text inskripce

Mohyla Ivančena, symbol boje za svobodu. Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe, milovat vlast svou a sloužit ji věrně v každé době.

Celkový popis

Mohyla z kamenů, obelisk a deska se skautskou přísahou.

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Deska jejímž autorem je akademická sochař M Rybička. Deska o rozměrech 120 x120 cm je vyrobena z pískovce, stejně jako obelisk stojící vedle ní. Mohyla Ivančena začala vznikat v roce 1946 na památku pěti skautů zavražděných nacisty a odbojovou činnost. V roce 2017 byla rekonstruována a přestavěna do kupolovitého tvaru.

Pozdější osudy

Mohyla byla v době komunismu často ničena a tehdejší moc se snažila bránit jejímu rozšiřování, přesto k němu neustále docházelo. V roce 1994 byla silně poničena vandaly,  kteří rozbili několik desek a rozházeli kameny. V roce 2017  byla rekonstruována do nové podoby.

Současný význam

Po poničení mohyly byla v roce 1994 opravena a vysvěcena biskupem Františkem Lobkowiczem.  K mohyle se konají skautské poutě z celé republiky kolem 24. dubna při výročí zavraždění pěti skautů nacisty v Cieszyně. Mohyla je velmi populární a hojně navštěvovaná.

LokalizaceMalenovice, Moravskoslezský kraj.
Czechy ,739 11