Pomník obětem akce "Kámen"

Rok odhalení

2018

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

oběti komunismu / političtí vězni / protikomunistický odboj, Státní bezpečnost

Lokalizace

Náměstí 136, 345 06 Kdyně

Poloha vůči okolí

Pomník je umístěn na průčelí bývalého hotelu Modrá hvězda, ve kterém často přespávali lidé, kteří se pokusili přejít hranice do sousedního Bavorska. Byli zde ubytovány i některé oběti akce Kámen

Text inskripce

Falešné hranice, 1948–1951, pro připomenutí nešťastných obětí akce „Kámen“ a jako důrazné varování současným i budoucím generacím. Věnovalo město Gdyně 28.11.2018

Celkový popis

Bronzová deska o rozmětech 60 x 70 cm zobrazuje muže, ženu a dítě v lehe na cestě u hraniční závory. Pod vyobrazením je umístěn nápis.

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Deska byla odhalena 28. listopadu 2018 za přítomnosti náměstka ministra kultury Jiřího Vznienteka, hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda, zástupce ředitele Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany České republiky Pavla Kuglera, zástupců českého i mezinárodního PEN klubu a dalších. Zároveň byla zahájena výstava o akci Kámen. Vznik desky iniciovali Irena Tyslová, Martin Furda, Václava Jandečková a Jana Podskalská. Autorkou desky je Eva Cvachovcová.

Pozdější osudy

Deska připomíná jednu z nejodpornějších akcí Státní bezpečnosti proti svobodomyslným občanům Československa. Pod krycím názvem Kámen probíhaly na několika místech hranice s Rakouskem a Spolkovou republikou Německo utajené akce Státní bezpečnosti, jejichž cílem bylo vlákat lidi do nastražené pasti. Převaděči, kteří spolupracovali s StB přivedli lidi blízko hranice a tam je objevila skupina hlídka „amerických“ vojáků a odvedla k výslechu. Ve skutečnosti šlo o příslušníky Státní bezpečnosti, po výslechu byli odesláni dál a jakoby náhodou zadržení čs. pohraniční hlídkou a uvězněni. Dříve sepsané protokoly potom posloužily ke stíhání a sledování dalších obětí.

Současný význam

Akce Kámen patří k nejodpornějším provokacím Státní bezpečnosti. Dosud je znám jenom zlomek jejích obětí, kterých byly desítky možná i stovky. Za podrobné zmapování akce vděčíme neúnavné práci historičky a spisovatelky Václavy Jandečkové. Podobné akce probíhaly v hraničním pásmu několik let a k jejich ukončení přispělo zveřejnění a varování, které odvysílalo radio Svobodná Evropa, které popsalo místa kde k těmto akcím dochází a varovalo občany československa před touto provokací Státní bezpečnosti

Lokalizace


155 Náměstí
Kdyně, Plzeňský kraj.
Czechy ,345 06