Pamětní deska Františku Bogatajovi

Rok odhalení

2017

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Protinacistický a protikomunistický odboj, František Bogataj

Lokalizace

Ostrožská Lhota 306, 687 23

Poloha vůči okolí

Pamětní deska je umístěna na zdi základní školy, kde se František Bogataj za války ukrýval.

Text inskripce

V letech 1944-1945 se za podpory učitelů a místních občanů ukrýval v této budově základní školy velitel paraskupiny Carbon gen. Mjr.v.v. František Bogataj na věčnou památku bojovníkům proti nacismu, komunismu a za svobodu a demokracii ať hrdinství, čest, odvaha a svoboda provázejí po celý život žáky této školy

Celkový popis

Bronzová deska o rozměrech 80 x 100 cm se širším pásem oprostřed a se stylizovaným lvem nahoře. Dole na desce jsou na bronzových stuhách stylizované části nápisu.

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Autorem desky je Akademický sochař Otmar Oliva. Vznik pamětní desky iniciovaly Konfederace politických vězňů a Kluby výsadkových veteránů. Deska byla odhalena 28. října 2017. Desku vysvětil kaplan Generálního štábu Armády České republiky Jaroslav Kníchal.

Pozdější osudy

Deska byla odhalena teprve nedávno. František Bogataj byl vysazen do protektorátu Čěchy a Morava  12. dubna 1944. Podílel se na sabotáži na železnici a na útocích na německé transporty. Po únoru 1948 odešel do zahraničí a zapojil se do protikomunistického odboje. Organizoval sběr zpravodajských informací z ČSR. V roce 1957 odešel do USA avypracoval se na pozici viepresidenta Americké národní banky.

Současný význam

Persekuce účastníků druhého protinacistického odboje patří k nejtemnějším činům komunistické totality. Lidé, kteří nasazovali svůj život ve druhé světové válce v boji za svobodu, byli po nástupu komunismu jako první terčem politických represí. Totalitní režim potřeboval nejprve zlomit ty statečné, co se osvědčili v boji. Proto je tak důležité si připomínat hrdiny, kteří se účastnili  druhého i třetího odboje

LokalizaceOstrožská Lhota, Zlínský kraj.
Czechy ,687 23