Pamětní deska v vchodu do věznice

Rok odhalení

2018

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Josef Toufar.

Josef Toufar, byl zatčen v roce 1949 po tzv Čihošťském zázraku. Při nedělní mši v Číhošti na Moravě se dle dochovaných svědectví během dvou nedělí naklonil kříž na oltáři. Přestože sám Toufar se snažil věc nešířit rozkřikla se po okolí a následoval tvrdý zásah Státní bezpečnosti. Páter Josef Toufar byl zatčen a odvezen do valdické věznice, kde ho mučil vyšetřovatel Státní bezpečnosti Ladislav Mácha. Prudkým úderem do oblasti břicha mu roztrhl slezinu. Na následky tohoto zranění páter Toufar za několik dní zemřel.

Lokalizace

Valdice, Nám. Míru 55, 507 11

Poloha vůči okolí

Pamětní deska je u vstupní brány věznice, ve které byl umučen páter Josef Toufar

Text inskripce

Na pomníku je tento text:

Nebojte se, já jsem přemohl svět“ (Jan, 16, 33) Na památku p. Josefa Toufara, mučedníka a všech, kteří se ve Valdické věznici stali obětí komunistické zvůle. S úctou a vděčností ti, kteří nezapomínají.

Celkový popis

Deska je vyrobena z růžového pískovce o rozměrech 35 x 50 cm s černým písmem..

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Deska byla odhalena 19. září 2018 z iniciativy zaměstnance valdické věznice Pavla Kuřátka a vězeňského kaplana Pavla Zvolánka. Odhalení se zúčastnil předseda Ekumenické rady církví Daniel Ženatý a královehradecký biskup Josef Kajnek, dále senátoři, zástupci města Jičína a vězeňské služby.

Pozdější osudy

Ve zdech valdické věznice bylo již od roku 1939 vězněno mnoho politických vězňů, jak připomínají další dvě desky umístěné přímo vedle vchodu do věznice. Poslední političtí vězni byli z věznice ve Valdicích propuštěni na svobodu v prosinci 1989. Areál věznice tvoří bývalý klášter, který sloužil jako věznice již od roku 1856. V době komunistického Československa se jednalo o jednu z nejtěžších a nejpřísněji střežených věznic.

Současný význam

Lokalizace


náměstí Míru
Valdice, Královéhradecký kraj.
Czechy ,507 11