Pomník obětem Státní bezpečnosti

Rok odhalení

2018

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

oběti komunismu / političtí vězni / protikomunistický odboj

Lokalizace

Myslív u Všerub, 345 07

Poloha vůči okolí

Památník obětem akce kámen v místě falešné franice.

Text inskripce

Akce „Kámen“ – past na uprchlíky z komunistického Československa.

Celkový popis

Informační deska v místě bývalé falešné hranice vytvořené Státní bezpečností. Tabule je v českém i německém jazyce.

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Iniciátorem projektu je historička Václava Jandečková a Společnost pro výzkum komunismu. Dne 21.4.2018 byly odhaleny informační tabule v místě kde byla Státní bezpečností vytvořena falešná hranice.

Pozdější osudy

Informační tabule připomíná jednu z nejodpornějších akcí Státní bezpčnosti při které byli lidé vlákáni do připravené pasti. StB vytvořila falešnou hranici a oběti byly přesvědčené, že již jsou v Bavorsku a vypovídali o své protistátní činnosti. Ve skutečnosti byli vyslýcháni státní bezpečností, která je následně zatkla a byli posláni do vězení.  

Současný význam

Padesátá léta patří k nejtemnější době v dějinách Československa. Tisíce lidí prchaly na západ před komunistickým terorem. Akce Kámen byla pastí státní bezpečnosti poblíž hranic s Bavorskem. Lidé se domnívali, že jsou již v Bavorsku, alůe ve skutečnosti šlo o příslušníky StB  v amerických uniformách. Po provedeném výslechu byli propuštěni a následně zatčeni a odevezeni do vězení.

LokalizaceMyslív, Plzeňský kraj.
Czechy ,341 01