Pomník Franzi Kafkovi

Rok odhalení

2003

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Franz Kafka

Lokalizace

Praha 1, Dušní ulice č. P. V/187, 110 00

Poloha vůči okolí

Pomník je přesně na rozhraní Josefova, tedy hranici židovské čtvrti v Praze a Starým městem Pražským.

Text inskripce

Franz Kafka. Autor sochy Jaroslav Róna odlil Miloš Vacek Pomník postavila společnost Franze Kafky v letech 2000 – 2003 za finanční podpory TV Nova, Městské části Praha 1 a hlavního města Prahy.

Celkový popis

Brontová socha zobrazuje dvě postavy přičemž ta větší nemá ruce ani hlavu a na ní sedí postava Franze Kafky. Výška 3.75 metrů

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Iniciátorem je společnost Franze Kafky za přispění TV Nova radnice Prahy 1 a hlavního města Prahy.

Pozdější osudy

Franz Kafka je významný německy píšící spisovatel narozený v Praze spisovatel narozený v Praze 3. července 1883. Židovským jménem Amšel. V době komunismu nesměly kromě krátkého údobí šedesátých let jeho knihy vycházet. Jeho nejslavnější román Proce považovala komunistická cenzura za popis totalitního systému. 

Současný význam

Kafka byl přesvědčený sionista a snil o životě v zemi Izraelské. Velmi podporoval politické vězně. Miloval Prahu. Jeho knihy do češtiny přeložila Milena Jesenská. Patří mězi nevýznamnější autory dvacátého století. Dílo Franze Kafky patří ke klasické literature popisující boj člověka proti politické moci a jeho neschopnost v tomto boji obstát.

Lokalizace


1 Dušní
Hlavní město Praha.
Czechy ,110 00