Památník u vchodu do věznice

Rok odhalení

2009

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Političtí vězni a jejich trýznitelé

Lokalizace

Valdice, Nám. Míru 55, 507 11

Poloha vůči okolí

Památník je u vstupní brány věznice, ve které bylo uvězněno mnoho nevinných obětí komunistického režimu.

Text inskripce

Pomník obětem komunismu a politickým vězňům / 2009 / Jiří Sozanský / Technická spolupráce slévárna HVH a Kovovýroba Hrubý.“ Dále je u paty pomníku nápis. „Na památku politickým vězňům a obětem komunistického režimu. Vězeňská služba ČR 2009

Celkový popis

Pomník je vyroben z bronzu, mědi a nerezu. Tvoří jej stylizovaná hvězda na které je socha psa útočícího na svázanou postavu symbolizující politického vězně. Pomník je vysoký tři metry.

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Pomník byl před vstupem do Valdické věznice odhalen 5.6.2009. Iniciátorem pomníku byla vězeňská služba a především její Generální ředitel Luděk Kula. Finančně projekt podpořilo Ministerstvo kultury a Ministerstvo spravedlnosti.

Pozdější osudy

Ve valdické věznici trpělo v padesátých letech mnoho politických vězňů.  Památník má připomínat, že část bachařů se chovala k politickým vězňům zvlášť krutě, byli vystaveni nejrůznějším šikanám a často pracovali v nelidských podmínkách. Památník byl odhalen za přítomnosti zástupců Ministerstva kultury ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR, Vězeňské služby ČR a Konfederace politických vězňů.

Současný význam

Třicet let po pádu komunistického režimu dochází často k relativizaci nasilí a bezpráví, ke kterému docházelo po celou dobu vládnutí komunistické strany v Československu. Pomník je připomínkou krutostí, kterým byli nespravedlivě věznění občané za totalitního režimu vystaveni.

Publikace, prameny, odkazy

BEZR, Ondřej. Byl odhalen památník politickým vězňům ve Valdicích. Místním příliš nevoní. iDnes.cz. 2009-06-04

MACHALICKÁ, Jana. Nechtěná socha bude stát. Lidové noviny. 2. června 2009

Valdice. Pomník obětem komunismu a politickým vězňům. Pamětní místa na komunistický režim

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C3%A1tn%C3%ADk_politick%C3%BDch_v%C4%9Bz%C5%88%C5%AF_(Valdice)

Lokalizace


náměstí Míru
Valdice, Královéhradecký kraj.
Czechy ,507 11