Památník Jana Palacha – Sousoší Dům syna a Dům matky

Rok odhalení

2016

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Jan Palach / Libuše Palachová

Lokalizace

Alšovo nábřeží, 110 00 Old City, Prague

Poloha vůči okolí

Památník se nachází na Alšově náměstí vedle náměstí Jana Palacha, kde je hlavní sídlo Filozofické fakulty Univerzity. Jan Palach na této fakultě studoval od podzimu 1968.

Text inskripce

Pamětní deska obsahuje českou a anglickou verzi básně Davida Shapiro:

 

Když jsem začal s první meditací,

unikl jsem gravitační síle hmoty.

Zakusil jsem prázdnotu

A jsem již dlouho mrtvý.

 

Když byl můj hlas konečně slyšet,

má matka propukla v pláč:

Synu můj, drahý synáčku,

nikdy bych nevěřil, že se stane tohle,

 

půjdu za tebou,

zaznamenal mikrofon uprostřed blátivé břečky.

Pršelo na domy;

sněžilo na policejní auta.

 

Astronauté plakali,

nelétali vzhůru, nic nezkoumali.

A moje vlastní matka měla odvahu, dívala se,

byl jsem mrtvý a bylo to tak správně.

Celkový popis

Jedná se o dva objekty z nerezové oceli‎ a ‎cortenu. Jejich základní rozměry jsou 2,8 x 2,8 x 7,3 metru. Ze střechy hranolů vystupuje 7 x 7 (tedy 49) jehlanovitých hrotů, které jsou u Domu sebevraha vějířovitě rozvětveny; u Domu matky sebevraha stojí svisle a horní podstavu tvoří skleněné destičky, kterými přichází do interiéru světlo. Celková výška činí 7,3 metru.

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Dílo bylo vytvořeno na základě návrhu amerického architekta Johna Hejduka, který ji v roce 1991 věnoval městu Praze a československému lidu. Původní inspirací byl Cézannův obraz Dům oběšence v Auvers (La maison du pendu, Auvers-sur-Oise) z roku 1873, na kterém trčí nad opuštěným domem k nebi suché větve stromů. Další inspirací byla báseň Davida Shapiro Pohřeb Jana Palacha, kterou básník napsal v reakci na sebeupálení Jana Palacha a jeho pohřeb v lednu 1969. Objekty vytvořené podle Heydukových návrhů se objevily v mnohých světových centrech v Evropě – v Berlíně, Miláně, Londýně a v Oslu, i za oceánem – v Atlantě, Bostonu, Philadelfii, v Buenos Aires. Pražský Pomník Jana Palacha v Praze je ale prvním trvalým sochařským dílem Johna Hejduka ve veřejném prostoru na světě. V české prostředí byly monumentální objekty věnované Janu palachovi a jeho matce (původní název je Dům sebevraha a Dům matky sebevraha) poprvé v podobě dřevěných modelů vystaveny na Pražském hradě v roce 1991 během první výstavy tohoto amerického architekta s českými kořeny „John Hejduk – Práce“. Hejduk tehdy během příprav výstavy věnoval návrh plastik Československé republice a Praze. Sochy byly poprvé realizovány skupinou studentů z Georgia Institute of Technology v Atlantě pod vedením profesora Jamese Williamsona v letech 1986–1990. Vlivem povětrnostních podmínek byly dřevěné prototypy brzy velmi degradované, po roce 2000 musely být odstraněny. Dne 18. ledna 2012 schválil výbor pro kulturu Magistrátu hlavního města Prahy záměr výstavby Pomníku Jana Palacha a pamětní desky s básní Davida Shapiro na Alšově nábřeží v Praze 1 vedle budovy Vysoké školy uměleckoprůmyslové. V říjnu 2015 dokončila Městská část Prahy 1 revitalizaci parku podle projektu architektonické kanceláře MCA. Památník byl slavnostně odhalen 16. ledna 2016 za účasti dcery Johna Hejduka, básníka Davida Shapiro, autorů revitalizace z ateliéru MCA a řady pamětníků.

Pozdější osudy

Památník je jedním z míst, kde je při výročí historických událostech spojených s Janem Palachem připomínána jeho památka.

Současný význam

Památník Jana Palacha je vyznačena ve všech významných elektronických mapách. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších míst paměti připomínající památku Jana Palacha.

Lokalizace


10 Alšovo nábřeží
Hlavní město Praha.
Czechy ,110 00