Pomník obětem holocaustu

Rok odhalení

1996

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Oběti ŠOA

Lokalizace

Park Charloty Garique Masarykové, Praha 6 160 00

Poloha vůči okolí

Sousoší je poblíž ambasády státu Izrael.

Text inskripce

Ti kdo nesou vzpomínky na všechen čas. Jeden sloup je z plného materiálu, druhý obsahuje báseň v hebrejštině a do třetího jsou vyřezány hranice Československa před druhou světovou válkou.

Celkový popis

Tři sloupy z ocelového plechu vysoké 2 metry.

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Památník byl odhalen v roce 1996 a je dílem izraelského sochaře Israela Hadany, který jej věnoval Galerii hlavního města Prahy. Původně byla součístí výstavy izraelské grafiky v roce 1995.

Pozdější osudy

Skulptura připomíná oběti holocaustu za druhé světové války, které žily na území protektorátu Čechy a Morava. Během nacistické zhůzovlády zahynulo asi 120 000 československých občanů v plynových komorách nebo v koncentračních táborech. 

Současný význam

Připomínat si pokus o vyhlazení židů za druhé světové války je důležité hlavně dnes v době vzrůstajícího antisemitismu. Pomník je umístěn blízko izraelského vyslanectví a poblíž dalších významných uměleckých děl.

Lokalizace


16 Na Valech
Hlavní město Praha.
Czechy ,160 00