Památník padlým vojákům

Rok odhalení

2001

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Památník je věnován všem padlým vojákům ve druhé světové válce.

Lokalizace

Vítězné náměstí, Praha 6 160 00

Poloha vůči okolí

Památník je umístěn před budovou generálního štábu České armády.

Text inskripce

V plamenech války pozvedli zbraň, bojovali a položili životy. Země v nichž bojovali, prostory, kde položili své životy.Polsko 1939, Demblin, Tarnopol 1944-1945, Dikla, Jaslo, Slezsko, Francie 1940, stíhací letectvo, řeky Marna Seina, Loiraměsto Cien 1944-1945, Dunkerque, Velká Británie 1940 – 1945 letectvo, Bitva o Británii, Bombardování, protiponorková válka, zpravodajské a diverzní výsadky ve vlasti, obrana pobřeží. Střední východ 1941 – 1942 Aleppo, Haifa, Bejrut. Severní Afrika 1941 – 1943 Tobruk.Jugoslávie 1943 – 1945Brigáda Jana Žižky z Trocnova řeka Sáva, město Našice, brigáda JánošíkBolman, Petrovec Sovětský svaz1941 – 1945 Zpravodajské a partyzánské výsadky ve vlasti, Sokolovo, Čiovčina, Kyjev, Černachov, Fastov, Bílá Cerkev, Zaskov, Rovno. Českoslovesnko působení zpravodajských a diverzních partyzánských výsadků, Slovenské národní povstání, včetně letecké podpory, Karpaty, Dukelský průsmyk, Bardějov, Prešov, Spiš, Liptovský svatý Mikuláš, Velká a Malá fatra, Javorníky, Hostýnské vrchy, Ostrava a severní Morava včetně letecké podpory, Z Moravy do Prahy na pomoc povstání českého lidu.

Celkový popis

Bronzový stylizovaný plamen vysoký 8 metrů, kolem něj je patnáct mramorových desek s místy bojů.

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Památník byl slavnostně odhalen 11.11.2001 v den uctění památky válečných veteránů. Autory jsou akademický sochař Jiří Plieštik, ing Tomáš Novotný a Jiří Opočenský. Odhalení se zůčastnil Ministr obrany Karel Kühnl a zástupce náčelníka generálního štábu Rostislav Mazurek

Pozdější osudy

Památník tvoří dominantu Vítězného náměstí. Při výročí konce druhé světové války a při oslavě dne válečných veteránů se zde konají oficiální ceremonie. V době totality se o vojácích bojujících v západních armádách oficiální propaganda nezmiňovala. Památník je místem vzpomínky na všechny československé vojáky padlé během druhé světové války.

Současný význam

V době druhé světové války bojovali českoslovenští vojáci na mnoha bojištích v Evropě I v Africe a na středním východě. Až po pádu komunistického režimu bylo možné si připomínat I památku těch kteří nebojovali pouze na východní frontě. Památník je významným místem a tvoří dominant celého Vítězného náměstí.

Lokalizace


Vítězné náměstí
Hlavní město Praha.
Czechy ,160 00