Pamětní deska obětem komunistocké tajné policie

Rok odhalení

1990

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

oběti komunismu / političtí vězni / protikomunistický odboj

Lokalizace

Kapucínská 214/2, Praha 1 118 00

Poloha vůči okolí

Deska je umístěna na zdi oběktu ve kterém se nacházela nejkrutější mučírna komunistické tajné služby.

Text inskripce

Památce obětí umučených komunistickou policií.

Celkový popis

Deska z černého mramoru se zlatým písmem o rozměrech 60 x 50 cm.

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Deska byla odhalena na popud Konfederace politických vězňů v roce 1990.

Pozdější osudy

Deska má po sebou umístěný trn na pověšení věnců. U desky se pravidelně konají vzpomínková shromáždění na den válečných veteránů a dalších významných svátcích. Domeček jak byla zdejší mučírna nazývána představoval nejděsivější oběkt v Československu na přelomu čtyřicátých a padesátých let. 

Současný význam

Tajnou vyšetřovací věznicí, ve které neomezeně vládl sadista kpt. František Pergl prošlo asi 300 československých vojáků, především důstojníků úřastnících sde druhé světové války. Lidé zde byli brutálně vyslýcháni a donuceni podepsat vylhaná přiznání. Nadřízený Pergla gen Musil byl později komunisty popraven.

Lokalizace


214 Kapucínská
Hlavní město Praha.
Czechy ,118 00