Památník obětem komunismu. Ujezd.

Rok odhalení

2002

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Političtí vězni / oběti komunismu

Lokalizace

Újezd, 118 00 Prague 1 – Malá Strana

Poloha vůči okolí

Pomník je situován na pražském Újezdě. Monument je situován v ose mezi Hvězdárnou na vrcholu Petřína a Vítěznou ulicí v údolí. Prostřednictvím této ulice souvisí s Mostem 1. máje a Národní třídou.

Text inskripce

V dolní části schodiště je na kovových deskách napsáno: „Oběti komunismu 1948–1989: 205 486 odsouzeno – 248 popraveno – 4 500 zemřelo ve věznicích – 327 zahynulo na hranicích – 170 938 občanů emigrovalo”. Stejná informace je uvedena na bronzovém pásu, který běží napříč celým pomníkem. 

Celkový popis

Pomník obětem komunismu tvoří zužující se masivní schodiště, v jehož horní části je umístěno sedm soch. První z nich je celá, další představují postupně „korodující“ mužské postavy, jež mají symbolicky znázorňovat postupné fyzické i psychické utrpení muklů (mužů určených k likvidaci), jak si mezi sebou říkali političtí vězni v padesátých letech.

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Odhalení pomníku předcházela diskuse o věrohodnosti výběrového řízení a přiměřenosti výše nákladů na jeho zhotovení. Vybrán byl návrh známého pražského sochaře Olbrama Zoubka. Pomník slavnostně odhalili 22. května 2002 zástupci Konfederace politických vězňů, radnice Prahy 1 a pražského magistrátu.

Pozdější osudy

Každý rok se u pomníku koná velké pietní setkání v Den obětí komunistického režimu, který se připomíná 27. června (den popravy Milady Horákové, Záviše Kalandry, Jana Buchala a Oldřicha Pecla 27. 6. 1950). Hlavním pořadatelem je Konfederace politických vězňů ČR, účastní se ho vedle pamětníků také zástupci spolků, státních, samosprávných a akademických institucí. Pomník se ovšem stal opakovaně také předmětem útoků. Neznámá osoba 21. srpna 2003 omotala postavy, které symbolizují politické vězně 50. let, červenými lepícími páskami s hanlivými nápisy. O několik měsíců později, 9. listopadu 2003 poškodila jednu ze soch výbušnina, kterou zde odpálil autor řady bombových útoků Vladimír Štěpánek (zemřel 29. prosince 2003 na následky zranění, které si sám způsobil při zatčení u pomníku smíření na Bukové Hoře u Teplic nad Metují).

Současný význam

Pomník je patrně nejvýznamnější symbolická připomínka obětí komunistického režimu v Praze. Pravidelně se u něho konají pietní akce a vzpomínky.  O významu svědčí i nepřátelské akce.

Publikace, prameny, odkazy

http://www.totalita.cz/pomnik/pomnik_praha_001.php

http://www.pametnimista.usd.cas.cz/praha-1-pamatnik-obetem-komunismu/

ČECHOVÁ, Dora: Život a sochy Olbrama Zoubka. Mladá fronta, Prague 2013.

MALINA, Jaroslav a kol.: Olbram Zoubek. Nauma, Prague 1995

Lokalizace


28 Újezd
Hlavní město Praha.
Czechy ,118 00