Pomník maršála SSSR Ivana Stěpanoviče Koněva

Rok odhalení

1980

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Příjezd Rudé armády 9.5.1945.

Lokalizace

Jugoslávských partyzánů 977/28, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

Poloha vůči okolí

Pomník je situován na v parku Interbrigády. Jedná se o rozsáhlý pomník, který byl v roce 2018 doplněn o vysvětlující desky.

Text inskripce

Ivan Stěpanovič Koněv 1897 – 1973. „Maršál Ivan Stěpanovič Koněv velel 1. Ukrajinskému frontu, jehož jednotky byly nasazeny k závěrečnému útoku na Berlín a osvobodily severní, střední a východní Čechy a jako první vstoupily 9. května 1945 do Prahy. Na podzim 1956 řídil potlačení maďarského povstání Sovětskou armádou a jako velitel skupiny sovětských vojsk v Berlíně se v roce 1961 podílel na řešení tzv. Druhé berlínské krize výstavbou Berlínské zdi. V roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa.“ pomník byl postaven v roce 1980 městská část Praha 6 ● 2018

Celkový popis

Rozsáhlý pomník umístěný v parku. Na čtyřmetrovém podstavci je stejně vysoká socha odlitá z bronzu. Spodek pomníku a piedestal jsou z modré žuly. Na pomníku jsou tři desky s vysvětlujícím nápisem v českém jazyce, ruštině a angličtině.

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Pomník věnovaný maršálu SSSR Ivanu Stěpanoviči Koněvovi byl odhalen 9. května 1980, v den třicátého pátého výročí příjezdu Rudé armády do Prahy v květnu 1945. Autorsky se na něm podíleli akademičtí sochaři Vratislav Růžička a Zdeněk Krybus.

Pozdější osudy

Pomník byl odhalen v květnu 1980 jako poděkování Rudé armádě za osvobození Prahy. Socha drží v ruce kytici šeříků, kterými byla Rudá armáda vítána v Praze. Ve skutečnosti byla Praha již osvobozená a při samotném příjezdu armády do hlavního města ČSR padlo jenom asi deset příslušníků Rudé armády. Prahu před zničením zachránil generál Vlasov a jeho vojáci, kteří byli později téměř všichni zastřeleni.

Současný význam

Pomník je zajímavým důkazem složitosti dějin dvacátého století. Maršál Koněv sice velel Prvnímu ukrajinskému frontu, který dorazil 9. května 1945 do Němci již opuštěné Prahy a byl vítán jako osvoboditel, ale zároveň se podílel na potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku, které Sovětský svaz utopil v krvi. Později se jako velitel vojsk umístěných v NDR podílel na výstavbě Berlínské zdi a následně na operativním průzkumu v ČSSR před jeho okupací vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Jde tedy o historicky kontroverzní postavu. Pomník se již několikrát stal terčem různých ataků většinou připomínajících aktivity maršála Koněva vedoucí k utužení komunistické moci ve Východní Evropě.

Lokalizace


1580 Jugoslávských partyzánů
Hlavní město Praha.
Czechy ,160 00