Pomník Jana Palacha a Jana Zajíce

Rok odhalení

2000

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Jan Palach, Jan Zajíc, sebeupálení, protest proti sovětské okupaci a tzv. normalizaci.

Lokalizace

Václavské náměstí 1700/68, Praha 1, 110 00

Poloha vůči okolí

V horní části Václavského náměstí, poblíž kašny před historickou budovou Národního muzea.

Text inskripce

JAN PALACH 1948–1969 / JAN ZAJÍC 1950–1969

Celkový popis

Horizontální pomník je umístěn přímo na chodníku. Jeho základem jsou dvě kamenné kruhové mohyly, do kterých je zapuštěn kovový kříž symbolizující ležící postavu. V horní části kříže je naznačeno ohořelé dřevo kříže. Materiál: dlažební kostky a bronz. Rozměry: 2,5 m x 1 m.

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Pomník je umístěn na místě, kde se Jan Palach 16. ledna 1969 zapálil, aby vyburcoval veřejnost k odporu proti sovětské okupaci a tzv. normalizaci. Autory pomníku, kteří byli vybráni ve veřejné soutěži, jsou výtvarnice Barbora Veselá a architekti Čestmír Houska a Jiří Veselý. Na rozdíl od většiny jiných pomníků zdůraznili horizontálu. Pomník symbolizuje současně lidskou postavu jako pochodeň. Poloha kříže naznačuje směr, kde Jan Palach padnul k zemi. Na levém rameni kříže jsou umístěna jména Jana Palacha a Jana Zajíce s jejich životními letopočty. Kříž byl autory vybrán jako symbol oběti. Pomník odhalil 16. 1. 2000 při příležitosti 31. výročí sebeupálení Jana Palacha starosta Prahy 1 Jan Bürgermeister spolu se zástupci Společnosti Jana Palacha ze Všetat a společnosti Thimm, která uhradila část nákladů na jeho výrobu.

Pozdější osudy

U pomníku se konají výroční pietní shromáždění 16. ledna (den sebeupálení Jana Palacha) a 20. ledna (den smrti Jana Palacha), případně 25. února (den sebeupálení a smrti Jana Zajíce). Při příležitosti 50. Výročí sebeupálení Jana Palacha se zde konala take zádušní bohoslužba.

Současný význam

Jedná se o jeden z nejvýznamnějších pomníků věnovaných významné postavě a události z dějin 20. století. Pomník je vysoce hodnocen pro svou koncepci. Současně představuje zdařilý protějšek k sponntáně vzniklému pomníku Jana Palacha a Jana Zajíce nedaleko sochy sv. Václava, který vznikl během revoluce v roce 1989. V Praze existuje ještě několik pomníků spojených s Janem Palachem. Nejznámější je umístěn na budově FF UK v Przae na Palachově náměstí, kde Jan Palach studoval.  Autorem pomníku je sochař Olbram Zoubek, který při jeho návrhu využil posmrtnou masku Jana Palacha. Mimořádným pomníkem je také Dům matky a Dům syna, postavený na nedalekém Alšově nábřeží podle návrhu amerického architekta českého původu Johna Heyduka. V roce 2019 bude otevřen Památník Jana Palacha ve Všetatech.

Publikace, prameny, odkazy

BLAŽEK, Petr et al.: Jan Palach '69. Prague 2009.

DORKO, Branislav: Jan Zajíc. Opava 2012.

http://janpalach.cz/en/default/mista-pameti/nm

http://www.pametnimista.usd.cas.cz/praha-1-pomnik-janu-palachovi-a-janu-zajici/

Lokalizace


68 Václavské náměstí
Hlavní město Praha.
Czechy ,110 00