Pamětní deska na studentskou demonstraci 25. února 1948

Rok odhalení

2003

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Josef Řehounek / studentské hnutí / únor 1948 / komunistický převrat

Lokalizace

Nerudova (naproti číslu 49), 118 00 Praha 1

Poloha vůči okolí

Pomník je situován v Nerudově ulici, poblíž Pražského hradu.

Text inskripce

Pamětní deka je v češtině, vedle ní je cedule s anglickým překladem.

25. ÚNORA 1948 / BYLI V TĚCHTO MÍSTECH A NA HRADČANSKÉM NÁMĚSTÍ BRUTÁLNĚ NAPADENI OZBROJENOU KOMUNISTICKOU POLICIÍ VYSOKOŠKOLÁCI, KTEŘÍ V MNOHATISÍCOVÉM POCHODU NA HRAD ŠLI PODPOŘIT PREZIDENTA BENEŠE V ÚSILÍ ZACHOVAT SVOBODU A DEMOKRACII. NA PAMĚŤ ODVÁŽNÝCH STUDENTŮ, KTEŘÍ SE V OSUDOVÝCH CHVÍLÍCH NAŠEHO NÁRODA NEBÁLI VZEPŘÍT NASTUPUJÍCÍMU BEZPRÁVÍ. / PRAŽSKÝ AKADEMICKÝ KLUB 48 / SENÁT PARLAMENTU ČR

ON 25TH FEBRUARY 1948 / A MULTI-THOUSAND MARCH OF UNIVERSITY STUDENTS HEADING TO PRAGUE CASTLE IN SUPPORT OF PRESIDENT BENEŠ AND HIS EFFORTS TO PRESERVE FREEDOM AND DEMOCRACY, WAS BRUTALLY ATTACKED BY ARMED COMMUNIST POLICE AT THIS PLACE AND IN HRAČANY SQUARE. IN MEMORY OF THE BRAVE STUDENTS WHO, AT THE FATEFUL MOMENTS OF THIS NATION, WERE NOT AFRAID OF OPPOSING INCOMING LAWLESSNESS. / THE PRAGUE ACADEMIC CLUB 48 / THE SENATE OF THE PARLIAMENT OF THE CZECH REPUBLIC

Celkový popis

Bronzová pamětní deska obsahuje pouze nápis v českém jazyce. Nachází se na místě zásahu bezpečnostních složek proti účastníkům studentskému průvodu na Pražský Hrad 25. 2. 1948 v době vládní krize. Pamětní deska je doplněna cedulí s anglickým překladem. Materiál: bronz. Rozměry: 1 m x 0,5 m

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Pamětní deska byla odhalena Senátem Parlamentu ČR a Pražským akademickým klubem 48, který sdružuje někdejší vysokoškolské studenty postižené z politických důvodů po roce 1948. Deska informuje o tom, že na těchto místech byla 25. února 1948 brutálně rozehnána studentská demonstrace. Její účastníci tehdy přišli bez úspěchu vyzvat prezidenta Edvarda Beneše, aby nepodlehl nátlaku komunistů. Desku slavnostně odhalil tehdejší předseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart.

Pozdější osudy

V roce 2018 byla pamětní deska renovována.

Současný význam

U pamětní deky se koná každý rok 25. února vzpomínka na studentský protikomunistický pochod. Účastní se ho nejen pamětníci, ale také řada politiků. Hlavním pořadatelem je Pražský akademický klub 48.

Lokalizace


13 Malostranské náměstí
Hlavní město Praha.
Czechy ,118 00