Památník obětem kolektivizace

Rok odhalení

2004

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

selský stav / kolektivizace zemědělství

Lokalizace

Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

Poloha vůči okolí

Pomník je situován poblíž budovy Ministerstva zemědělství ČR v Praze u Hlávkova mostu.

Text inskripce

OBĚTEM KOLEKTIVIZACE ZEMĚDĚLSTVÍ / Motto: A přijde kosa sečná na trávu, na člověka, však naše zem je věčná a naše hrouda čeká.  Selské písně Josef Václav Sládek / Během své vlády v letech 1948–1989 se komunistická moc a její přisluhovači pokusili zcela zlikvidovat český selský stav a násilím kolektivizovali venkov. Mnoho sedláků bylo popraveno, tisíce uvězněno, rodiny násilím vystěhovány ze svých domovů, děti vyloučeny ze škol, majetky rozkradeny a zdevastovány. Pachatelé těchto zločinů nebyli nikdy potrestáni. Po r. 1989 jejich následovníci vraceli ukradené majetky jen velmi neochotně a často na jejich neoprávněném držení založili své podnikání. Přesto dnes moderní soukromí farmáři opět hospodaří na více než 25 procentech české půdy. Český sedlák žije a nikdy nezapomene na utrpení svých předků! Asociace soukromého zemědělství ČR 2004 / sochař JIŘÍ PLIEŠTIK Architekti TOMÁŠ NOVOTNÝ ZUZANA MEZEROVÁ mistr kovář PETR PODZEMSKÝ.

Celkový popis

Vertikální pomník je umístěn na trávníku poblíž budovy Ministerstva zemědělství ČR v Praze u Hlávkova mostu. Základem pomníku je symbol představující trs rašícího osení spoutaného ostnatým drátem. Pomník je doplněn kovovou deskou s vyrytým nápisem. Materiál: kov. Rozměry: 5 m x 1,5 m + Deska 2,5 m x 0,5 m.

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Pomník je věnován všem obětem kolektivizace v Československu, tedy radikální proměny venkova, kterou prosadila vládnoucí KSČ podle sovětského vzoru v letech 1948 až 1960. Mezi její tragické důsledky patřilo vedle jiného rozrušení historických, sociálních a kulturních vazeb venkovského prostředí, které se nejviditelněji projevilo takřka úplnou likvidací selského stavu. Pomník vznikl z iniciativy Valné hromady Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR), která vyzvala k jeho vybudování v červnu 2001. Vybudován byl za pomoci veřejné sbírky, která byla na tento účel vypsána. Na bankovním účtu se sešlo přes 1,3 miliónu korun od 717 osob. Vybrané prostředky byly použity pro umělecký návrh autora a na vznik a instalaci díla. Na akci se významně podílel Magistrát hlavního města Prahy, který zajistil potřebnou úpravu pozemku pro důstojné umístění pomníku. Pomník byl slavnostně odhalen v neděli 23. května 2004 ve 13. hodin. Zúčastnila se ho nejen řada významných představitelů pravicového politického spektra, poslanců, zástupců zájmových sdružení soukromých zemědělců i široké nezemědělské veřejnosti, ale především mnozí postižení sedláci a jejich rodiny.

Pozdější osudy

Pomník je umístěn na symbolickém místě, nedaleko budovy Ministerstva zemědělství ČR. Jeho slavnostního odhalení se v roce 2004 zúčastnila řada příslušníků postižených selských rodin, bývalých politických vězňů, představitelů spolků sdružující soukromé zemědělce a politiků, včetně Mirka Topolánka, který tehdy zastával funkci předsedy nejsilnější opoziční (Občanské demokratické strany). V roce 2015 byl pomník z iniciativy ASZ ČR celkově opraven.

Současný význam

Pomníku je možné vnímat jako symbolický návrat historické paměti selského stavu. Je situován na významném veřejném místě. Při příležitosti jeho odhalení ASZ ČR vydala publikaci mapující zločiny kolektivizace venkova. Při jeho odhalení a prezentaci nové knihy pronesl předseda tohoto sdružení Stanislav Němec projev, ve kterém zdůraznil snahu postavit se proti relativizaci zločinů komunismu: „Ukazuje se, že takovéto memento je bezesporu nutné, protože snahu o relativizaci a zapomenutí bolševické zvůle můžeme sledovat prakticky na každém kroku. Jsou-li i dnes na ministerských postech bývalí komunisté, visí-li v kabinetu současného ministra zemědělství portréty jeho předchůdců právě z doby, v níž se děla největší kolektivizační zvěrstva, jsou pomník i tato publikace nanejvýš potřebnými".

Publikace, prameny, odkazy

http://totalita.cz/pomnik/pomnik_praha_008.php

http://www.pametnimista.usd.cas.cz/praha-1-pomnik-obetem-kolektivizace/

https://www.asz.cz/cs/pomnik-obetem-kolektivizace/

JECH, Karel a kol.: Kolektivizace – zločin proti venkovu. Asociace soukromých zemědělců, Praha 2004.

BLAŽEK, Petr – KUBÁLEK, Michal (eds.): Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a středoevropské souvislosti. Dokořán – Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha 2008, 360 s.

Lokalizace


17 Těšnov
Hlavní město Praha.
Czechy ,110 00