Pamětní deska Evženu Plockovi

Rok odhalení

1990

Osoba/osoby/události, kterým je pomník věnován

Evžen Plocek / sebeupálení / následovník Jana Palacha / srpnová okupace 1968 / odpor proti tzv. normalizaci.

Lokalizace

Masarykovo náměstí, 586 01 Jihlava

Poloha vůči okolí

Pamětní deska se nachází v horní části Masarykově náměstí v Jihlavě vedle Mariánského sloupu.

Text inskripce

EVŽEN PLOCEK / UPÁLIL SE NA PROTEST PROTI NORMALIZAČNÍ / POLITICE KSČ / 4. 4. 1969 OBĚŤ SVOBODĚ

Celkový popis

Pamětní deska je umístěna na malém žulovém podstavci vedle Mariánského (morového) sloupu v horní části Masarykova náměstí v Jihlavě. Jedná se o černou mramorovou desku, na které je vyryt nápis. Materiál: umělý černý mramor. Rozměry: 1 m x 0,5 m.

Stupeň zachovalosti

dobrý

Okolnosti odhalení pomníku

Tvarově se jedná o velmi jednoduchý pomník, který upomíná náhrobní desku. Věnován je Evženu Plockovi, který se na Velký pátek 4. dubna 1969 se v domovním průjezdu na jihlavském náměstí Míru (dnes Masarykovo náměstí) polil dvěma lahvemi ředidla a zapálil. Devětatřicetiletý člen okresního výboru KSČ a vedoucí pracovník n. p. Mootorpal Evžen Plocek (1929–1969) který patřil k stoupencům obrodného proudu. Otec patnáctiletého syna zemřel v nemocnici na následky těžkých popálenin 9. dubna 1969. Jeho čin byl projevem zoufalství z politického vývoje po srpnové okupaci Československa. Je považován společně s Janem Zajícem za nejznámějšího následovníka Jana Palacha. V listopadu 2009 bylo ministrem obrany uděleno Evženu Plockovi in memoriam Vyznamenání Zlaté lípy. V říjnu 2013 mu Masarykova demokratická akademie udělila Zlatou medaili T. G. Masaryka in memoriam. V dubnu 2017 mu bylo in memoriam uděleno čestné občanství města Jihlava.

Pozdější osudy

Pomník je umístěn na symbolickém místě, na Masarykově náměstí v Jihlavě, kde se Evžen Plocek 4. dubna 1969 zapálil. Odhalen byl slavnostně při příležitosti 21. výročí jeho sebeupálení. Je pravidelně rekonstruován.

Současný význam

Pomníku je možné vnímat jako symbolickou připomínku drastického protestu Evžena Plocka proti tzv. normalizaci. Je situován na významném veřejném místě. Konají se u něho každoroční pietní vzpomínkové akce za účasti představitelů města a občanů.

Publikace, prameny, odkazy

http://www.pametnimista.usd.cas.cz/jihlava-pametni-deska-evzenu-plockovi/

http://www.janpalach.cz/cs/default/zive-pochodne/plocek

https://www.jihlava.cz/plocek-evzen/d-518852

SIMONIDES, František (ed.): Zamlčená oběť. Almanach k 21. výročí smrti Evžena Plocka z Jihlavy, Jihlava 1990.

BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAREŠ, Jakub a kol.: Jan Palach ’69. Praha 2009.

HERZÁN, Martin: Jihlava ve spárech StB. Jihlava 2011.

PAVLÍČKOVÁ, Tereza: ...Jsem pro lidskou tvář – nesnáším necit – Evžen.., Jihlava 1969, protest Evžena Plocka, In: Sborník Archivu bezpečnostních složek, č. 11 (2013), s. 135–157.

ŠPLÍCHAL, Václav – BAJER, Pavel: Odkaz Evžena Plocka z Jihlavy, Jihlava 2016.

Lokalizace


4 Masarykovo Náměstí
Jihlava, Kraj Vysočina.
Czechy ,586 01