wstecz

Pomnik Kardynała Bolesława Kominka

Rok odsłonięcia

2005

Osoba/osoby/wydarzenie, którym poświęcony jest pomnik

Kardynał Bolesław Kominek (1903-1974) – polski duchowny, abp wrocławski.

Położenie

Wrocław, Bulwar Wyszyńskiego

Położenie względem otoczenia

Pomnik znajduje się na bulwarze sąsiadującym z kościołem pw. NMP na Piastku, przed wejście na Ostrów Tumski, na specjalnie przygotowanej przestrzeni, przypominającej formą amfiteatr. Jest doskonale widoczny.

Tekst inskrypcji

Kardynał Bolesław Kominek 1903-1974

…przebaczamy i prosimy o przebaczenie / …Wir vergeben und bitten um Vergebung.

Ogólny opis

Pomnik przedstawia postać kardynała, w szatach liturgicznych, trzymającego na dłoni gołębia – symbolizującego gołąbka pokoju. Postać stoi na szerokiej, płaskiej podstawie, na której umieszczono napisy: „kardynał Bolesław Kominek 1903–1974” oraz „...Przebaczamy i prosimy o przebaczenie ...Wir vergeben und bitten um Vergebung”. Pomnik wykonany jest brązu. Ma 434 cm wysokości.

Stan zachowania

Dobry

Okoliczności odsłonięcia pomnika

Wybuch II wojny światowej i niezwykłe okrucieństwa, których dopuścili się Niemcy na ludności Polski, przyczyniając się do śmierci ponad 5 milionów osób, na wiele lat położyły się cieniem na relacjach pomiędzy Polakami i Niemcami. Paradoksalnie, dla znaczącej części społeczeństwa powojennych Niemiec (Zachodnich) Polska jawiła się jednak nie jako ofiara wojny, ale jako kraj (całkowicie niesłusznie) odpowiedzialny za masowe wypędzenia ludności niemieckiej i bezprawne zajęcie znacznej części ziem (przez polską propagandę nazywanych Ziemiami Odzyskanymi, przez zachodnioniemiecką Ziemiami Utraconymi) – co dodatkowo podkreślał fakt, że władze RFN nie chciały uznać zachodniej granic Polski. Nie bez znaczenia była zarazem postawa komunistycznych władz Polski, którym zależało na podsycaniu antagonizmu polsko-niemieckiego, gdyż uznały one, że strach przez kolejną niemiecką agresją sprawi, że społeczeństwo polskie będzie bardziej skłonne zaakceptować sojusz z Rosją Sowiecką - mającą być gwarantem polskiego bezpieczeństwa. Tworzyło to bardzo trudną sytuację, która praktycznie uniemożliwiała dialog między politykami i obywatelami obu krajów.

W 1965 roku, z inicjatywy biskupa Bolesława Kominka, polscy biskupi skierowali do niemieckiego episkopatu list, który był pierwszą inicjatywą o tej randze, która miała na celu zażegnanie konfliktu polsko-niemieckiego. W liście tym padają słowa „(...) przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, które stanowiły przełomowy gest, mający stać się podstawą pojednania polsko-niemieckiego – symbolicznie zrealizowanego dopiero w listopadzie 1989 roku, podczas Mszy Pojednania w Krzyżowej.

Pomnik kardynała Kominka powstał z inicjatywy Rafała Dutkiewicza, prezydenta Wrocławia i został odsłonięty 5 grudnia 2005 roku, w 40. rocznicę Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. Autorem pomnika jest Sławoj Ostrowski.

Późniejsza historia

Pierwotnie przed pomnikiem znajdował się cytat z listu biskupów „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” jedynie po polsku. Z inicjatywy prof. Normana Daviesa, wkrótce po odsłonięciu pomnika dodano niemieckojęzyczną wersje cytatu.

Współczesne znaczenie

List, powstały z inicjatywy kardynała Kominka jest obecnie oceniany jako przełomowy dokument, stawiając go za jeden z fundamentów zjednoczonej Europy. Z tego też względu promocja pamięci o jego inicjatorze jest bardzo silna we Wrocławiu, co przekłada się na zainteresowanie pomnikiem. Lokalne uroczystości odbywają się w rocznicę Orędzia biskupów (5 grudnia).

Położenie