Nemecká SK

Rok odhalenia

1958

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Obete nacistických represálií počas druhej svetovej vojny.

Lokalizácia

976 97 Nemecká

Poloha vzhľadom na okolie

Pamätník sa nachádza pri hlavnej ceste vedúcej popri dedine Nemecká.

Text nápisue

...žalujeme vrahov, ľudské netvory, za náš nedožitý život žalujeme.

Rudolf Fábry

Všeobecný popis

Podľa projektu architektov A. Béllu, E. Stančíka, M. Belluša a akademických sochárov K. Patakyovej a A. Viku bol obetiam fašistických represálií vedľa vápenky postavený pamätník symbolizujúci plameň pece a kľačiacu ženu. V budove pri pamätníku sa nachádza aj expozícia „Represálie nacistov a príslušníkov POHG na Slovensku v rokoch 1944 – 1945“.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

 Po vojne bola vápenka (resp. jej časť, ktorá nebola zničená) zreštaurovaná a vytvorili z nej pietnej miesto. V roku 1958 pristavili vedľa vápenky pamätník z dvoch častí – sochy pripomínajúcej plameň pece a pred ním je od 1961 socha kľačiacej ženy s rozpaženými rukami.

Neskoršia história

Múzeum SNP spravuje Pamätník Nemecká a v roku 2003 otvorilo expozíciu Represálie nacistov a príslušníkov POHG na Slovensku v rokoch 1944 – 1945. Expozícia k jednej z najtragickejších kapitol slovenských novodobých dejín – represáliám nemeckých nacistov a ich kolaborantov z radov Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy (POHG) a príslušníkov nemeckej národnostnej skupiny opisuje priebeh, hlavných aktérov a obete vraždenia v Kremničke a Nemeckej – početne najrozsiahlejších represálií - vyhladzovacích akcií - na území Slovenska.  Dokumentuje vývoj ľudáckeho režimu a kľúčové udalosti do vojenského potlačenia Slovenského národného povstania (SNP) jednotkami nemeckej brannej moci a Zbraní SS a obsadenie politického a vojenského centra Povstania – Banskej Bystrice. Za týmito nemeckými formáciami postupoval nacistický policajno-bezpečnostný aparát, pozostávajúci z príslušníkov Bezpečnostnej služby (Sicherheitsdienst – SD) a Bezpečnostnej polície (Sicherheitspolizei – SiPo). Ich úlohou bolo stíhanie, zatýkanie a likvidácia účastníkov Povstania, príslušníkov odboja, civilných osôb pomáhajúcich Povstaniu a rasovo prenasledovaných osôb, najmä Židov a Rómov. 13 rokov po vojne, v roku 1958, sa konal súdny proces so spolupáchateľmi masakru. Mnohí boli odsúdení na dlhoročné väzenie a niektorí na trest smrti. Mnohí iní však trestu unikli emigráciou.

Súčasný význam

Tento pamätník pripomína spoluprácu slovenských Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy s nacistickou armádou pri extrémne tvrdom potrestaní ľudí bojujúcich proti slovenskému fašistickému režimu a nacistickej okupácii počas a po Povstaní. Táto krutosť nesmie byť zabudnutá obzvlášť v regióne Stredného Slovenska, kde má dnes rastúcu podporu neofašistická strana po vzore Hlinkovej slovenskej ľudovej strany z čias Slovenského štátu. V minulosti sochu ženy vážne poškodili vandali, ktorí sa ju pokúšali odtiahnuť do zberných surovín. O jej opravu sa postaral akademický sochár Ján Filo.

Lokalizácia


4 S. Chalupku
Banskobystrický kraj.
Słowacja ,976 97