Chatam Sofer SK

Rok odhalenia

2002

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Pamätník váženého učenca, rabína Chatama Sofera (1762–1839)a Židovskej komunity Bratislavy, ktorá bolapočas Holocaustu takmer celá vyvraždená.

Lokalizácia

Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu, Bratislava

Poloha vzhľadom na okolie

Ľahko viditeľné a dostupné, nachádza sa na nábreží Dunaja pod hradným kopcom v blízkosti električkového tunela.

Text nápisue

-

Všeobecný popis

V strede trávnika so symbolickými sklenými náhrobkami sa týči hranolovitý vstup z čierneho kameňa. Do podzemného pamätníka sa prichádza po lávke nad úrovňou zeme.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

Pamätník Chatama Sofera v Bratislave je jedinečným miestom,  odráža dejiny bratislavskej židovskej komunity. Na tomto mieste býval starobylý židovský cintorín, ktorý bol zničený v roku 1943 z dôvodu výstavby tunela pre električkovú trať. V podzemnom priestore sa zachovalo 23 hrobov v rabínskej sekcii vrátane hrobu významného bratislavského rabína Chatama Sofera, uznávaného rabína a učenca, ktorý žil v Bratislave (Pressburg) na prelome 18. a a19.storočia. Slúžil tu 33 rokov, bol rešpektovanou autoritou na Halachu, židovské právo. Jeho ješiva bola najväčšou od babylonských čias. ako silný tradicionalista odmietal vtedy šíriace sa myšlienky osvietenstva ako hrozbu pre židovskú kultúru. V rokoch 2000 – 2002 bol celý areál obnovený a náhrobné kamene zreštaurované. Architekt Martin Kvasnica vytvoril pozoruhodné dielo, ktoré spĺňa striktné požiadavky halachy (židovského práva), ako aj najvyššie štandardy súčasnej architektúry.

Neskoršia história

Židovský cintorín pod Bratislavským hradom povolili zriadiť v 17. storočí Pálffyovci. Slúžil do roku 1847, potom sa pochovávalo na ortodoxnom, neskôr aj na neologickom cintoríne na neďalekej Žižkovej ulici. Starý cintorín bol udržiavaný do roku 1943, keď v dôsledku výstavby blízkeho tunela fašistický slovenský štát rozhodol o jeho likvidácii. Väčšinu hrobov exhumovali a ostatky preniesli na neďaleký Nový ortodoxný cintorín. Iba 23 hrobov bratislavských učencov okolo hrobu Chatama Sofera nechali na pôvodnom mieste a prekryli betónovým stropom. Aj počas socializmu prichádzali židovskí pútnici a turisti. Pre Bratislavčanov bola rabínska hrobka stále záhadným miestom, ktorý sa zachoval aj v čase, keď komunistická moc zbúrala dve bratislavské synagógy a historickú Židovskú ulicu. V roku 1982 nad hrobkou postavili električkovú trať. V rokoch 2000 – 2002 bol celý areál prestavaný a náhrobky zreštaurované z iniciatívy Medzinárodného výboru pre obnovu hrobov mudrcov Bratislavy so sídlom v New Yorku v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta Bratislavy. Projekt koordinoval Peter Salner, predseda Židovskej náboženskej obce Bratislava, ktorá je vlastníkom areálu. Mesto presunulo električkovú trať, aby neprechádzala cez cintorín. Areál nanovo vymerali a oplotili. Architekt Martin Kvasnica navrhol riešenie s najvyšším štandardom súčasnej architektúry a rešpektujúce striktné pravidlá židovského zákona: prístup pre kohenov, ktorí podľa židovského zákona nesmú vstupovať na pôdu cintorína, zabezpečil po prístupovej lávke nad povrchom cintorína. Po prechode cez čierny hranolovitý vstupný trakt návštevníci vstúpia do haly a modlitebne pre kohenov. Z nej zostupujú do hlavného priestoru pamätníka s hrobmi Chatama Sofera a významných bratislavských židovských učencov. Zo stropu spustené sklenené macevy (náhrobné kamene matzevot) symbolizujú stratené náhrobky a zviditeľňujú pamätník navonok.

Súčasný význam

Komplex Chatam Sofer dôstojne pripomína miesto židovského cintorína, a tragický osud židovského obyvateľstva na Slovensku. Pamätník Chatama Sofera je súčasťou Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. Pamätník je hrobka postavená nad pohrebiskom významných rabínov a učencov, ktorým židovská tradícia preukazuje veľkú úctu. Často ho navštevujú ortodoxní židovskí pútnici z celého sveta. Návštevníci majú pri návšteve Pamätníka na sebe dôstojný dlhý odev, zakryté ramené a pokrývku hlavy. Pamätník nemá pravidelné otváracie hodiny, vstup zabezpečuje Židovská komunita v Bratislave.

Lokalizácia


26 Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu
Bratislavský kraj.
Słowacja ,811 02