Park ušľachtilých duší

Rok odhalenia

2010

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Pamätník je venovaný obetiam holokaustu a ľuďom, ktorí počas holocaustu Židom pomáhali zachrániť sa pred deportáciami do koncentračných táborov.

Lokalizácia

Ulica. T. G. Masaryka pri areáli Technickej univerzity vo Zvolene Zvolen

Poloha vzhľadom na okolie

Vedľa areálu Technickej univerzity vo Zvolene pri židovskom cintoríne.

Text nápisue

Múr cti

Štát Izrael udelil ocenenie

“Spravodliví medzi národmi”.

Park ušľachtilých duší pripomína hrdinov,

ktorí nezištne pomáhali židovským

obyvateľom počas holokaustu

v rokoch 1939 - 1945.

Vybudovaný bol v rokoch 2006 - 2010

na základe iniciatívy a podpory

Izraelskej obchodnej komory na Slovensku,

Mesta Zvolen,

TU Zvolen

ŽNO Banská Bystrica Zvolen

Všeobecný popis

Súčasťou pamätníka je Obelisk nádeje symbol nádeje a života, je vysoký 504 centimetrov a skladá sa zo 620 elipsovitých osem milimetrov hrubých sklenených platní. Autorom Obelisku nádeje je výtvarník a sklár Palo Macho. Vedľa Obelisku je Cesta pokory. Táto priechodná dva metre hlboká symbolická hrobka symbolizuje zážitok smrti a znovuzrodenia. Vznikla na návrh architekta Petra Abonyiho. Sarkofág výtvarník Peter Kalmus vytvoril zo sklenených platní naplnených mosadzným drôtom a obalil riečnymi kameňmi ako symbol modlitieb za slovenské obete holokaustu. Tieto platne sú vložené medzi železničné koľajnice - symbol deportácií židov do koncentračných táborov. Z hrobky sa vychádza po bielych schodoch pri Strome života. Za obeliskom je na múre tabuľa s textom a dlhým zoznamom mien.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

9.septembra 2010 v blízkosti židovského cintorína vo Zvolene slávnostne odhalili pamätník Park ušľachtilých duší, venovaný pamiatke slovenských občanov, ktorí zachraňovali životy Židov pred deportáciami do koncentračných táborov. Jeho dominantami sú sklenený Obelisk nádeje, ktorý odhalili o rok skôr, a objekt Cesta pokory, pripomínajúci hrob, do ktorého sa dá vojsť a na druhom konci vyjsť po schodoch. Je to jedinečný pamätník občanom, ktorí vo svojom boji proti vraždeniu Židov konali spontánne, neorganizovane a na vlastnú päsť, navzájom neprepojení a motivovaní len pocitom nezištne pomôcť druhým. Venovaný je nielen tým Slovákom, ktorým sa záchrana židovských spoluobčanov pred deportáciami podarila, ale aj ľuďom, ktorí v tom boli neúspešní a zahynuli spolu s tými, ktorým sa pokúšali pomôcť. Budovanie Parku ušľachtilých duší iniciovala a zabezpečila Izraelsko-obchodná komora. Podľa slov predsedu banskobystricko-zvolenskej židovskej náboženskej obce Jozefa Klementa je sprístupnenie Parku ušľachtilých duší výnimočnou udalosťou, pretože takýto pamätník nemá obdobu v celej Európe.

Neskoršia história

Pred slávnostným otvorením Parku ušľachtilých duší odhalili na zvolenskom Židovskom cintoríne prvú zo štyroch tabúľ, na ktorých budú mená 730 Židov, ktorých počas holokaustu deportovali zo Zvolena do koncentračných táborov, kde zahynuli.

Súčasný význam

Pamätník vyjadruje pietnu vďaku všetkým slovenským občanom, ktorí zachraňovali židov počas 2. svetovej vojny. Dňom pamiatky sa stal 9. september, Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia v Slovenskej republike. Je to aj deň uctenia si pamiatky tých, ktorí v snahe pomôcť blížnemu svojmu ohrozili alebo dokonca obetovali vlastný život. Miesto pamätníka nebolo vybraté náhodne – stojí vedľa židovského cintorína vo Zvolene, ktorý bol po potlačení Povstania miestom masových popráv zajatých židov, partizánov, civilistov a detí. Na cintoríne sa nachádza masový hrob, v ktorom je pochovaných 140 obetí fašistického zločinu proti ľudskosti. Cintorín s náhrobkami v hebrejskom, nemeckom, maďarskom a slovenskom jazyku je dobre udržiavaný a je pamiatkou na židovskú komunitu vo Zvolene, ktorá mala pred holokaustom 554 členov (1940). Dnes žije v meste iba niekoľko židov, ktorí patria ku ŽNO v Banskej Bystrici. Objekt bývalej synagógy z roku 1895 (ul. Jána Kozáčeka 10) sa využíva ako obchodné a kancelárske priestory.

Lokalizácia


T. G. Masaryka
Zvolen, Banskobystrický kraj.
Słowacja ,960 01