Pamätník neznámeho protifašistického bojovníka

Rok odhalenia

1948

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Antifašistický odboj.

Lokalizácia

Námestie Osloboditeľov Košice

Poloha vzhľadom na okolie

V centre mesta na Námestí osloboditeľov, oproti pamätníku vojakov Sovietskej armády.

Text nápisue

VZDAJ ÚCTU KAŽDÝ, KTO IDEŠ OKOLO, TÝM KTORÍ UMRELI, ABY SI TY ŽIL.

Všeobecný popis

Pomník tvorí pietna obradná sieň, nad ktorou sa vypína symbolický pilier. Sieň je obklopená polkruhovým stĺporadím a je ohradená železnými mrežami. V sieni sú dva reliéfy – stojaca postava československého vojaka a partizána s nápisom: „Vzdaj úctu každý, kto ideš okolo tých, ktorí umreli, aby si ty  žil“. Pod nápisom medzi figúrami je umiestnený znak Zväzu ľudových protifašistických bojovníkov (SĽUB). Znak tvorí päťcípa hviezda, v ktorej je dlaň zovretá v prísažnom geste s nápisom „SĽUB“ a meč s kladivom,  umiestnené pod touto dlaňou. V obradnej sieni sa taktiež nachádza aj symbolická tumba s vybrazeným československým štátnym znakom s nápisom: „Neznámy bojovník za slobodu ľudu“. Tento pamätník je zložený z trachytu, andezitu a travertínu.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

O stavbe pamätníka bolo rozhodnuté hneď po vojne, ešte pred nástupom komunistov k moci. Pamätník vybudovali podľa návrhu Ing. Karola Milerského a Viliama Columbyho. Autorom sochárskeho diela je košický akademický sochár Vojtech Löffler. Výstavali ho v rokoch 1947 – 1948. Pamätník slávnostne odhalili v roku 1948 v rámci osláv štvrtého výročia Slovenského národného povstania (29.augusta).

Neskoršia história

Košice boli oslobodené Červenou armádou 19.januára 1945. Hromadný hrob s pomníkom Červenej armáde je hneď oproti pamätníku neznámeho protifašistického bojovníka. Symbolické hroby neznámym vojakom vznikali už po prvej svetovej vojne a to pre početné obete, ktoré nebolo možné pochovať inde, než na frontovej línii alebo dokonca ani identifikovať. 

Každoročne sa pri pamätníku koná slávnosť spojená s kladením vencov na výročie konca druhej svetovej vojny.

Súčasný význam

Tento pamätník je miestom v centre druhého najväčšieho mesta na Slovensku, kde sa na výročie konca druhej svetovej vojny koná pietna ceremónia a akt kladenia vencov. V socialistickom Československu boli vojenské cintoríny a pamätníky  neznámym vojakom dôležitou súčasťou osláv víťazstva Červenej armády v druhej svetovej vojne ako osloboditeľa krajiny a boli súčasťou propagandy Sovietskeho zväzu.

Publikácie, zdroje, linky

vypadni.sk

keturist.sk

slovakcard.sk

kosice.sk

Lokalizácia


22 Námestie osloboditeľov
Košický kraj.
Słowacja ,040 01