Dukla Memorial

Rok odhalenia

1949

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Karpatodukelská operácia – september - október 1944. Československý VERDUN

Lokalizácia

Near the village Vyšný Komárnik on Polish – Slovak borders.

Poloha vzhľadom na okolie

Text nápisue

Večná sláva duklianskym hrdinom.

Všeobecný popis

Pamätník s obradnou sieňou je vysoký 28 metrov.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

Pamätník čs. armádneho zboru postavený v roku 1949 podľa architektonického návrhu Ing. arch. Jána Grusa. Dvadsaťosem metrov vysoký pylón symbolizuje úder oslobodzovacej armády, socha vojaka československej armády vzdáva hold padlým a Aleja hrdinov pozostáva z niekoľkých búst najlepších veliteľov a vojakov Dukly. Na kolonáde vedúcej k pamätníku sú umiestnené bronzové tabule, na ktorých sú vygravírované mená 1256 padlých vojakov – príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Súčasťou pamätníka je pamätný cintorín, kde je pochovaných 565 príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, ktorí zahynuli počas Karpatsko-duklianskej operácie. Po obvode cintorína sú umiestnené busty hrdinov Dukly.

Neskoršia história

Pôvodne na pamätníku stála bronzová socha československého vojaka v uniforme od sochára Jána Víteka s názvom K pocte zbraň. Štít obrovského pylónu zdobil československý štátny znak s českým levom a slovesnkým dvojkrížom. Komunisti ho dali v roku 1964 prekryť kovovým znakom s päťcípou hviezdou a symbolom SNP - partizánskou vatrou. Za socializmu bol pamätník celoročne udržiavaný, konali sa tu veľkolepé oslavy, končili tu štafety, skladali sa pionierske sľuby a pod. V roku 1961 bol pamätník vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Pravidelne sa tu konajú oslavy konca druhej svetovej vojny. Okolie pamätníka s cintorínom tvorí rozľahlé vojenské múzeum pod otvoreným nebom otvorené v roku 1965. Dnešná expozícia dokumentuje bojové operácie o strategický priechod cez Karpaty, je prístupná od roku 1996. Bývalé bojisko možno uvidieť z nadhľadu z vyhliadkovej veže. V areáli prírodného múzea a okolo cesty do Svidníka je rozmiestnených 55 kusov ťažkej bojovej techniky z druhej svetovej vojny. V okolitých lesoch sú dodnes zachované bunkre. Medzi obcami Kapišová, Kružľová a Nižná Písaná są nachádza Údolie smrti, kde je v teréne rozmiestnená tanková technika znázorňujúca tankovú rotu v útoku. Symbolizuje ju 8 tankov T-34/85. Návštevníkom pripomínajú tankové boje, ktoré sa v tomto priestore odohrali od 25. do 27. októbra 1944. Po nežnej revolúcii význam pamätníka upadal, bol značne  zanedbaný. Vojenský historický ústav rekonštruoval v rokoch 2012 do 2014. Pylón opravili a odstránili z neho kovový znak, zreštaurovali pôvodný kamenný československý štátny znak. Podľa fotografií zhotovili vernú kópiu sochy čs. vojaka a osadili ju na miesto Kulichovho súsošia. Kovový znak a Kulichovo súsošie umiestnili vo vyhliadkovej veži s expozíciou. Celý areál aj cintorín upravili pri príležitosti 70. výročia Karpatsko-duklianskej operácie v októbri 2014.

Súčasný význam

V lete 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie proti fašizmu a povstalecké vedenie požiadalo o pomoc Sovietsky zväz. Maršál Konev mal pripraviť útok na zničenie Niacistických síl na území Slovenska. Plán znle prekročiť Dukliansky priesmyk na poľsko-slovenskej hranici v Karpatoch. Nemecký odpor bol však omnoho tvrdší, ako Sovieti čakali. Nemci sa opevnili v rámci operácie  Karpatenfestung. Päť dní do Prešova sa zmenilo na 50 dní po Svodník a stálo 70000 životov na oboch stranách. Bitka patrí  medzi najkrvavejšie bitky Východného frontu a v dejinách Slovenska, neďaleké údolie sa odvtedy nazýva Údolie smrti. Pamätník je dôstojnou pripomienkou rozsiahlej vojenskej operácie, obrovských obetí a zároveň obľúbeným miestom turistov zo Slovenska i zahraničia.

Publikácie, zdroje, linky

Dukla destination

VHÚ

Slovakia Travel

LokalizáciaVyšný Komárnik, Prešovský kraj.
Słowacja ,090 05