Pamätník Obetiam komunizmu (Bratislava)

Rok odhalenia

2005

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Politickí väzni v Československu 1948 – 1989.

Lokalizácia

Jakubovo námestie 811 09 Bratislava

Poloha vzhľadom na okolie

V strede menšieho námestia – v širšom centre Starého Mesta Bratislava.

Text nápisue

Obetiam komunizmu.

Všeobecný popis

Rozmery 247 x 382 x 97 cm. Blok kameňa symbolizuje ťažkú prácu, ktorú väčšinou politickí väzni vykonávali v baniach, najmä v uránových baniach v Jáchymove. Do kameňa sú vytesané reliéfy s motívom rúk, profily tváre, kríž a nápis Obetiam komunizmu.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

Pamätník obetiam komunizmu v Deň boja za slobodu a demokraciu 17. novembra 2005 slávnostne odhalili na Jakubovom námestí v Bratislave. Osadenie pamätníka iniciovalo občianske združenie Hlbiny, Zväz protikomunistického odboja, Konfederácia politických väzňov Slovenska a Ústav pamäti národa. Kamenný pamätník od akademického sochára Jozefa Barinku pripomína 705 občanov, ktorých počas komunizmu na Slovensku odsúdili na smrť, vyše 71 tisíc politických procesov, takmer 16 tisíc ľudí násilne vyhnaných zo svojich domovov a vyše 13 tisíc ľudí eskortovaných na nútené práce. Autorom je akademický sochár Jozef Barinka.

Neskoršia história

Každoročne sa pri pamätníku konajú spomienkové akcie s účasťou

Súčasný význam

Hrôzy komunizmu spočívali v nezmyselnom prenasledovaní a brutálnom postihovaní každého človeka, ktorý čo i len slovkom nesúhlasil s režimom počas 50-tych a začiatkom 60-tych rokov. Preto sú neprijateľné myšlienky, že vtedy sa žilo lepšie a lacnejšie, pretože to znamenalo porušovanie ľudských a občianskych práv. Okrem zničených životov komunistický režim spáchal obrovský zločin na morálke ľudí v tejto krajine. 

Lokalizácia


11 Jakubovo námestie
Bratislavský kraj.
Słowacja ,811 09