Pamätník obetiam komunizmu (Žilina)

Rok odhalenia

1998

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Obete komunizmu – obete politických procesov, odsúdených na smrť, nútené práce a  násilne vyhnaných zo svojich domovov.

Lokalizácia

Námestie obetí komunizmu 1 011 31 Žilina

Poloha vzhľadom na okolie

Pred Mestským úradom v Žiline na frekventovanom mieste.

Text nápisue

OBETIAM KOMUNISTICKÉHO TOTALITNÉHO REŽIMU

Všeobecný popis

Vychudnutá postava v nadživotnej veľkosti so stopami odtlačkov po ostnatom drôte sa nachádza v strede rámu – brány – okolo ktorej sú rôzne symboly – šípky, kríž, mreže. Za postavou na železnej doske je nápis OBETIAM KOMUNISTICKÉHO TOTALITNÉHO REŽIMU Socha je vytvorená technikou zvárania z kovu.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

Pamätník obetiam komunizmu bol odhalený 15. 9. 1998 pred Mestským úradom na Námestí obetí komunizmu v Žiline. Pamätník pripomína vyše 71 tisíc politických procesov, v ktorých 705 občanov odsúdili na smrť,  takmer 16 tisíc ľudí násilne vyhnaných zo svojich domovov a vyše 13 tisíc ľudí eskortovaných na nútené práce. Mesto Žilina ako prvé na Slovensku pomenovalo jedno zo svojich námestí po obetiach komunizmu. Autor diela sochár Milan Lukáč  študoval sochárstvo v Bratislave a v Paríži.  Od roku 1990 pôsobí ako docent na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Venuje sa komornému a monumentálnemu sochárstvu, maľbe, kresbe a grafike, zúčastňuje sa medzinárodných sochárskych sympózií. Za svoju tvorbu získal mnohé ocenenia doma aj v zahraničí. Z jeho diel je známy Pamätník politickým väzňom v Žiline a Pamätník holokaustu v Bratislave.

Neskoršia história

Konajú sa tu pietne akty kladenia vencov a spomienky na obete komunizmu. Pamätník pripomína a uctieva si pamiatku obetí komunizmu, vyzdvihuje príklad odporu a statočnosti. Pietnou spomienkou si členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska a ďalších organizácií uctievajú pamiatku všetkých, ktorí počas komunistického režimu trpeli za vieru, slobodu a demokraciu, zaradených do Táborov nútených prác, nespravodlivo väznených, povolaných do Pomocných technických práporov a rehoľníkov, vyvezených z kláštorov a všetkých ostatných prenasledovaných a ich rodiny, ktoré trpeli spolu s nimi.

Súčasný význam

Neďaleko (v Sade na Studničkách) sa nachádza ďalší pamätník je na počesť príslušníkom vojenských táborov nútených prác, tzv. „pétepáci" (Pomocné technické prápory).  Do kameňa sú vytesané názvy miest, kde boli tieto tábory a text: "Mimoň, Svätá Dobrotivá, Libava, Lešť, Radvanice, Horní Suchá, Kladno, Most, Rumburk, Rajhrad, Děčín, Košice, Komárno, Karviná, Vansdorf, Podolínec, Dolné Životice, Bilina, Zdechovice, Orlová, Ostrava, Handlová". "Na pamiatku občanom, ktorí z dôvodu politickej nespoľahlivosti boli proti svojej vôli totalitným režimom zaraďovaní do vojenských táborov nútených prác. ODPUSTIŤ, ALE NEZABUDNÚŤ!  Slovenský zväz Vojenské tábory nútených prác a pomocné technické prápory". Vo vojenských táboroch nútených prác – pomocných technických práporoch bolo 64000 osôb, najmä mladých mužov z celého Československa. Existencia vojenských táborov nútených prác – pomocných technických práporov bola nástrojom mechanizmu politického násilia namiereného proti skutočným, potenciálnym alebo vykonštruovaným odporcom komunistického režimu. Pamätník na počesť príslušníkov VTNP – PTP v Sade na Studničkách v Žiline bol odhalený v roku 2010.

Lokalizácia