Pamätník Tomáš Garrigue Masaryk

Rok odhalenia

2010

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Zakladateľ a prvý prezident Československej republiky Tomáš Garrigue Masaryk, prezident filozof, univerzitný profesor, politik, štátnik, sociológ.

Lokalizácia

Vajanského nábrežie 2 811 02 Bratislava 1

Poloha vzhľadom na okolie

Vajanského nábrežie pred budovou Slovenského národného múzea.

Text nápisue

28.októbra vznikla Československá republika, vlasť dvoch bratských národov, Čechov a Slovákov.

Všeobecný popis

Na kamennom pylóne stojí 2.20 m vysoká postava elegantného muža v kabáte, ktorý v ruke drží zvitok - listinu.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

Socha bola slávnostne odhalená 28.10.2010, v deň výročia vyhlásenia prvej Československej republiky, ktorú Masaryk spoluzakladal. Bronzová socha je kópiou diela z roku 1924. Tomáša Garrigue Masaryka v nadživotnej veľkosti vytvoril pražský sochár Ladislav Šaloun pre budovu Zemskej banky v Bratislave. Pre účely toho pamätníka je vytvorená kópia a pod sochou je aj odliatok podpisu prvého československého prezidenta, oba vytvoril sochár Jaroslav Matějíček z Brna. O odhalení novej sochy na Vajanského nábreží rozhodli  poslanci Starého mesta Bratislava. Financie pochádzajú z verejnej zbierky.

Neskoršia história

Na tomto mieste pôvodne stála plastika leva na pamätníku československej štátnosti odhalenom v roku 1988, pri príležitosti osláv 70. výročia vzniku Československej republiky. Po premiestnení sochy leva pred novú budovu SND, kde doplnil   Pamätník M. R. Štefánika, na menší nový pylón pred Slovenským národným múzeom dosadili sochu Masaryka. Pôvodná socha bola v hale Zemskej banky, neskôr v kotolni a potom v depozite Mestského múzea Bratislavy. Pre účely toho pamätníka je vytvorená kópia.

Súčasný význam

V súčasnosti sa pred sochou na výročie vzniku prvej Československej republiky organizujú spomienkové podujatia.Napriek tomu, že v Slovenskej republike deň vyhlásenie Československa nie štátnym sviatkom tak, ako v Českej republike (s výnimkou stého výročia v roku 2018, keď premiér vyhlásil jednorázový štátny sviatok), mnohí ľudia si tento deň pripomínajú kladením vencov, príhovormi, vzdávaním úcty spoločným dejinám Čechov a Slovákov. Masaryk je symbolom myšlienky čechoslovakizmu, ktorá sa snažila udržať prvú československú republiku pokope. Nakoniec bola jednou z jej slabín. Práve odporcovia myšlienky národnej jednoty Čechov a Slovákov Masarykovo dielo väčšinou nedoceňujú.

Publikácie, zdroje, linky

masaryk.cz

Lokalizácia


9 Fajnorovo nábrežie
Bratislavský kraj.
Słowacja ,811 02