Socha padlého

Rok odhalenia

1929

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Obete prvej svetovej vojny.

Lokalizácia

Park Antona Bernoláka Trnava

Poloha vzhľadom na okolie

V parku Antona Bernoláka pod hradbami mesta Trnava.

Text nápisue

1914 – 1918 (a zoznam mien padlých v prvej svetovej vojne)

Všeobecný popis

Pomník padlým sa skladá z dvoch častí – bronzovej sochy a podstavca z umelého kameňa s mramorovými doskami s menami padlých. Socha je zobrazená bez unifomy, má poranenú a obviazanú hlavu, v pravej ruke zviera zlomený meč.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

V roku 1927 mesto Trnava zorganizovalo zbierku na pomník padlým vo svetovej vojne. Autorom je Ján Koniarek, jeden z najvýznamnejších sochárov, ktorý žil v Trnave a vtedy už mal skúsenosti s pomníkovou tvorbou. Vytvoril dva návrhy – schválený bol Umierajúci bojovník. Vznikol výbor na postavenie pamätníka padlým. Financie pomáhali vyzbierať aj ženské spolky v meste a Trnavčania zorganizovali niekoľko benefičných akcií, kde sa tiež vyzbierala časť sumy, napríklad  „kvetinový deň“, zamestnanci cukrovaru a parného mlyna zohrali futbalový zápas a Výbor  zorganizoval tanečnú zábavu s divadlom, bufetom a tombolou. Pomník bol slávnostne odhalený 24.novembra 1929, súčasťou odhalenia sochy bola slávnostná akadémia v mestskom divadle, v predvečer, bohoslužby v kostoloch, slávnostný sprievod vojska, spolkov, hasičov, obyvateľov k pomníku. Spievali sa národné hymny.

Neskoršia história

V roku 2016 bola socha zrekonštruovaná, každoročne sa pri nej konajú pietne spomienky na obeti vojen v Deň pamiatky zosnulých.

Súčasný význam

Pamätník je výnimkou medzi pamätníkmi padlým v prvej svetovej vojne svojou umeleckou kvalitou a použitím bronzu. Socha je z dôvodu nedostatku financií príliš malá na to, aby slúžila ako dominantný pamätník. V Trnave bola v roku 1976 založená Galéria Jána Koniareka, od roku 1994 sídli v zrekonštruovanej Kopplovej vile.

Publikácie, zdroje, linky

gjk.sk/sk/zbierky/jan-koniarek/

Lokalizácia


Radlinského
Trnavský kraj.
Słowacja ,917 01