Pamätník Slovenského národného povstania (Jankov vŕšok)

Rok odhalenia

1951

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Partizáni z druhej svetovej vojny.

Lokalizácia

Jankov vŕšok Strážovské vrchy Uhrovec

Poloha vzhľadom na okolie

2 km severovýchodne od obce Uhrovec vo výške 533 m n. m. v pohorí Strážovské vrchy sa nachádza Jankov vŕšok. 15 metrov vysoký pamätník partizánom padlým počas druhej svetovej vojny so symbolickými hrobmi partizánov, prírodným amfiteátrom a sprístupnenými bunkrami z 2. svetovej vojny. 

Text nápisue

Sláva a večná pamäť padlým hrdinom

Vášmu odkazu verní zostaneme

Mier bude zachovaný a upevnený, ak ľud vezme vec zachovania mieru do svojich rúk (Stalin)

SNP zostáva nevyčerpateľným žriedlom našej triednej a národnej hrdosti (Široký)

Všeobecný popis

Pamätník padlým partizánom rôznych národností z obdobia Slovenského národného povstania je typickým príkladom pomníka postaveného v komunistickej ére. Je na vrchu kopca, kde prebiehali partizánske boje, v nižšej časti je parkovisko, horský hotel Partizán a turistická ubytovňa. Pamätník je mohyla, ktorú obkolesuje zemitý val so širokými schodišťami a kríkmi, steny valu majú kamenný obklad. Na jednej strane sú udržiavané hroby partizánov – symbolický cintorín s hrobmi bojovníkov a organizátorov SNP. Obrovský pylón vysoký 15 m v pôdoryse päťramennej hviezdy na vrchu ukončuje štvorcová doska. Pylón vyrastá zo stredu štvorcovej základne, vysokej 2 metre, v ktorej je mauzóleum s prsťou z bojísk druhej svetovej vojny. Celý monument je vybudovaný z kameňa. Na vonkajších stenách sú vysekané nápisy.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

Stavbu pamätníka iniciovali okresný výbor KSS a okresný Zväz slovenských partizánov v Bánovciach nad Bebravou. Autormi pamätníka boli akademický sochár Jozef Pospíšil a Ing. Arch. Artur Szalatnai-Slatinský. Výstavba pamätníka sa začala krátko po oslobodení bez mechanizmov, v tom čase tu nebol elektrický prúd a voda. Práce sa robili ručne a voda sa privážala. Na stavbe pracovali ľudia z okolitých obcí, účastníci SNP a brigádnici z Moravy a Čiech. Stavba trvala od 1948 do 1951, odhalený bol na výročie Slovenského národného povstania 28.augusta 1951.

Neskoršia história

Pod pamätníkom sa nachádza amfiteáter rozdelený do viacerých stupňov, s lavičkami. Mimo areálu sa nachádzajú bunkre, kde sa v minulosti ukrývali partizáni, 3  bunkre sú zrekonštruované a prístupné pre verejnosť. Celé územie 103,ha je chránené. V blízkosti pamätníka sa nachádza hotel a turistická ubytovňa, funguje tu tiež komerčný adrenalínový park.

Súčasný význam

Každoročne koncom augusta sa tu konajú oslavy SNP, kde sa zúčastňujú predstavitelia veľvyslanectiev, samospráv a štátnej správy, priami účastníci protifašistického odboja, členovia SZPB, občianskych združení, politických strán a hnutí, ako aj občania všetkých vekových kategórií. Konajú sa tu aj motoristické a cyklistické preteky do vrchu. Neďaleko je dnes adrenalínový park. K lokalite Jankovho vŕšku sa viažu aj miestne historické povesti, spájané s menom zbojníka z Jánošíkovej družiny.

Publikácie, zdroje, linky

www.youtube.com/watch?v=7IViB8fLUpE  

Lokalizácia


1844
Uhrovec, Trenčiansky kraj.
Słowacja ,