Pomník kpt. Jána Nálepku

Rok odhalenia

1954

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Kpt Ján Nálepka

Lokalizácia

Radničné námestie 8 Spišská Nová Ves

Poloha vzhľadom na okolie

V strede centrálneho námestia – na konci parku.

Text nápisue

Kpt Ján Nálepka Hrdina Sov Zväzu MCMXII MCMXCIII

Všeobecný popis

Bronzová socha nadživotnej veľkosti sa na nachádza na travertínovom podstavci. Pamätník miestneho rodáka, nositeľa vysokého štátneho vyznamenania zo boj proti fašizmu. Pamätník je registrovaná národná kultúrna pamiatka a jedna z dominánt centra mesta Spišská Nová Ves.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

Na tomto mieste stála socha Štefánika. Komunisti ju strhli a zrejme roztavili v Krompachoch. Na jej mieste postavili sochu Nálepku. Ján Nálepka sa narodil v roku 1912 v Smižanoch. V jeho rodnom dome je sprístupnená pamätná expozícia. V druhej svetovej vojne bojoval na Ukrajine, zahynul pri oslobodzovaní mesta Ovruč. Bol vyznamenaný ako Hrdina Sovietskeho zväzu Autorom pomníka v Spišskej Novej Vsi je akademický sochár Ján Koniarek (1878-1952). Dielo odhalili dva roky po autorovej smrti v roku 1954. Slávnostného aktu sa zúčastnili čelní predstavitelia vtedajšieho politického života i československej armády, rodičia Michal a Mária Nálepkovci a zo Sovietskeho zväzu prišiel aj generál Alexander Saburov. Pomník je pamätníkom na obete bojov počas 2. svetovej vojny.

Neskoršia história

Nálepka bol povolaný v marci 1939 na  front. V roku 1941 bol odvelený na východný front, kde v roku 1942 nadviazal pri bieloruskom meste Yeľsk kontakt s obyvateľstvom a partizánmi. Z antifašisticky zmýšľajúcich dôstojníkov a vojakov vytvoril ilegálnu skupinu 101. pluku, s ktorou pod krycím menom kpt. Repkin organizoval protifašistickú činnosť. Meistenmu obyvateľstvu dávali informácie o situácii na fronte, sabotovali koľajnice, Nemecom dávali falošné infomrácie, aby bombardovali neobývané lesy namisto miest a dedín. Spolupracoval s partizánskym veliteľom generálom Alexandrom Nikolajevičom Saburovom. Pre svoje antifašistické názory bol prenasledovaný. V máji 1943 prebehol so slovenskými vojakmi k sovietskym partizánom. Stal sa veliteľom 1. československého partizánskeho oddielu v ZSSR. aktívne rozširoval protifašistické hnutie medzi Slovákmi na východnom fronte. V roku 1948 bola po ňom pomenovaná dedina Nálepkovo (pôvodne Vondrišel) – po vysťahovaní nemeckého obyvateľstva. V roku 1972 bol jeho príbeh sfilmovaný ako Zajtra bude neskoro v československo-sovietskej produkcii s Milanom Kňažkom v hlavnej úlohe.

Súčasný význam

Pamätník je venovaný miestnemu rodákovi, kapitánovi Jánovi Nálepkovi (kapitán Repkin). Ako jediný Slovák získal vyznamenanie Hrdina Sovietskeho zväzu za protifašistický odboj počas II. svetovej vojny dňa 2. mája 1945 na základe výnosu Prezídia najvyššieho Sovietu. Jeho záskuhy sú nadčasové, v roku 2004 bol povýšený prezidentom Slovenskej republiky do hodnosti brigádneho generála in memoriam. Po druhej svetovej vojne bol zneužitý komunistickou propagandou. Vytvorila z neho mýtus, legendu, kult osobnosti. Stavali mu sochy, nazývali po ňom fabriky, ulice, školy, dokonca jednu dedinu, s ktorou nemal nič spoločné.

Lokalizácia


8 Radničné námestie
Košický kraj.
Słowacja ,052 01