Pamätník osloboditeľom

Rok odhalenia

1945

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Vojaci Červenej armády, ktorí oslobodili Prešov.

Lokalizácia

Hlavná ulica Prešov

Poloha vzhľadom na okolie

Pamätník stojí v centre historickej časti, v južnom parku na Hlavnej ulici a je turistickým cieľom mnohých návštevníkov mesta Prešov.

Text nápisue

Sláva hrdinom Veľkej vlasteneckej vojny. Sláva ruskej zbrani! Svojim osloboditeľom, hrdinskej Rudej armáde, od obyvateľov mesta Prešova 1. júla 1945.

Sláva Rudej armáde osloboditeľke Československa, od jarma nemecko-fašistických votrelcov.

Večná sláva hrdinom padlým v boji za slobodu a nezávislosť Sovietského sväzu.

Nápis v ruštine: Proletari vsech stran soedinajtes.

Všeobecný popis

Samotný pamätník tvorí plateau, odkiaľ sa do výšky dvíha štvorboký pylón obložený mramorovými doskami. Na vrchole pylónu je kovový držiak - hranatý kalich, ktorý tvorí základňu pre 4 hviezdy s piatimi cípmi. Pod nimi sú pripevnené 4 kovové symboly robotníckeho hnutia: kosák a kladivo. V dolnej časti pylóna sú na jeho východnej, severnej a západnej stene upevnené kovové reliéfy, s nápisom v ruskom jazyku. Pod nimi je na každej stene pylóna jedna mramorová tabuľa s nápismi v slovenskom a ruskom jazyku. V spodnej časti základne pamätníka je po jeho obvode 20 tabuliek s menami padlých vojakov Červenej armády.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

Pamätník osloboditeľom v Prešove pripomína obete vojakov Červenej armády, ktorí padli počas Druhej svetovej vojny, pri oslobodzovaní mesta od nacistických nemeckých okupantov. Odhalený bol v roku 1945. Autorom architektonického návrhu je kapitán Červenej armády A. I. Gurjanov. Pamätník mal pôvodne názov „Pomník vojakom Červenej armády (Sovietskej armády)“. Po vojne tu boli aj hroby 65 padlých. V súčasnosti je používaný názov „Pamätník osloboditeľom“ a pozostatky 48 padlých boli z Prešova presťahované na verejný cintorín v Košiciach.

Neskoršia história

V roku 2014 bol pamätník renovovaný.

Súčasný význam

Mesto Prešov bolo oslobodené 19. januára 1945 vojskami 4. ukrajinského frontu Červenej armády, ktorým velil armádny generál I. J. Petrov. Ich súčasťou bol aj 320. gardový pluk s veliteľom, podplukovníkom A. F. Fokinom, ktorý sa priamo podieľal na oslobodení mesta. Spomienkovým pietnym aktom kladenia vencov a kytíc si pripomínajú v Prešove výročie oslobodenia mesta. Zástupcovia štátnej správy a samosprávy, Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike ako aj Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Prešove si obete vojny uctievajú pri Pamätníku Červenej armády na Hlavnej ulici, ale aj pri Pamätníku obetiam bombardovania mesta na Konštantínovej ulici.

Lokalizácia


73 Hlavná
Košický kraj.
Słowacja ,040 01