Milan Rastislav Štefánik

Rok odhalenia

1990

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Generál Milan Rastislav Štefánik

Lokalizácia

Námestie SNP Andreja Žarnova 5284/29 917 01 Trnava

Poloha vzhľadom na okolie

Na konci parku Andreja Bernoláka pri historických hradbách mesta Trnava.

Text nápisue

Milan Rastislav Štefánik

21.7.1880 – 4.5.1919

Všeobecný popis

Socha Milana Rastislava Štefánika v životnej veľkosti (167cm) odliata z bronzu, váži asi 250kg, na žulovom podstavci.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

Socha M.R.Štefánika bola v roku 1990 v Trnave odhalená po tretíkrát, tentokrát pri evanjelickom kostole na námestí SNP, takmer na pôvodnom mieste. Jeden z trojice reštaurátorov Andrej Keppert tvrdí, že Štefánik stojí na podstavci, ktorý bol určený pre Gottwalda. „Socha bola uložená v priestoroch vtedajšej galérie na Hviezdoslavovej ulici. Pôvodný podstavec však nebol k dispozícii, tak nás zobrali do skladov mestského stavebného podniku, kde boli časti pripravovaného pamätníka Klementa Gottwalda. Tam sme našli podstavec, ktorý sa nám presne hodil,“ zaspomínal si na začiatok roku 1990. Kolektív reštaurátorov pod vedením akademického sochára J. Jurču ju zrekonštruoval a vrátil do mesta. Na sedemdesiate prvé výročie generálovej smrti sochu znova slávnostne odhalili. Nové miesto soche vyhradili v rámci rekonštrukcie parku pri evanjelickom kostole.

Neskoršia história

Uctiť si generála Štefánika postavením sochy v Trnave navrhol mestský výbor Matice slovenskej už v decembri 1923, štyri roky po jeho smrti. Miestna pobočka Matice slovenskej zorganizovala verejnú zbierku. Dielo vytvoril trnavský sochár Ján Koniarek, 19. októbra 1924 sochu za účasti Štefánikovej matky Apolónie odhaľovali na dnešnom Námestí SNP, kde dnes stojí Pamätník osloboditeľov. Približne po štvrťstoročí socha zmizla, neskôr ju nahradil pomník venovaný osloboditeľom. Vtedy bol po Štefánikovi pomenovaný aj celý park. V päťdesiatych rokoch bol Štefánik  násilne odstránený zo slovenských dejín. Stal sa nepohodlným, bol vygumovaný z mnohých kníh, učebníc, rušili sa názvy ulíc nesúce jeho meno. Z očí zmizla aj táto skulptúra. V roku na jar v roku 1968 postavili sochu Štefánika na veľkolepom podstavci v Trnave opäť, tentoraz na novom mieste oproti pomníku Antona Bernoláka. Tu vydržala krátko, podľa pamätníkov len pár mesiacov a skončila v depozite galérie Jána Koniarka.

Súčasný význam

Pri Štefánikovej soche sa konajú v období výročí spomienkové podujatia za účasti predstaviteľov miestnej samosprávy a kladením vencov a kvetov. Presuny tejto a mnohých iných Štefánikovych sôch reflektujú ambivalentný postoj rôznych režimov v priebehu 20.storočia k osobnosti zakladateľa Československa.

Lokalizácia


19 Andreja Žarnova
Trnavský kraj.
Słowacja ,917 02