Pomník Antona Bernoláka

Rok odhalenia

1937

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Pomník Antona Bernoláka (1762 - 1813), významný predstaviteľ slovenského osvietenstva, jazykovedec a kodifikátor prvého spisovného slovenského jazyka. V Trnave pôsobil v rokoch 1787 - 1791 ako farár a dekan. Založil a viedol  spolok Slovenské učené tovarišstvo.

Lokalizácia

Sad Jána Bernoláka 917 01 Trnava

Poloha vzhľadom na okolie

V sade Antona Bernoláka pri Bernolákovej bráne – vstupe do historického jadra mesta Trnava.

Text nápisue

Anton Bernolák

Slováci, pište po slovensky! Tu máte slovo moje o reči vašej

Všeobecný popis

Pomník pri Bernolákovej bráne sa skladá z dvoch častí: na stupňovitom kamennom podstavci sedí postava Bernoláka - energického muža s knihou, nakláňa sa k skupine mužov, žien a detí, ktoré predstavujú postavy slovenského národa - roľníkov a mestských ľudí a načúvajú Bernolákovi. Kamenná časť podstavca z hořického pieskovca je podkladom pre citát: ,,Slováci, pište po slovensky! Tu máte slovo moje o reči vašej”. Oproti tomuto pomníku je Pamätník poľnohospodárstva z roku 1989.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

Pomník odhalil predseda československej vlády Milan Hodža v októbri 1937. Autorom je renomovaný sochár Ján Koniarek, ktorý žil a tvoril v Trnave.

Neskoršia história

Kompletná rekonštrukcia pamätníka prebehla v roku 2007, v roku 2016 bolo upravené jeho okolie. V roku 2013 ktosi ukradol písmená z nápisu, pavdepodobne skončili v zberných surovinách, mesto dalo nápis reštaurovať a nové písmená sú z epoxidovej živice.

Súčasný význam

Socha je národnou kultúrnou pamiatkou, spomína sa v turistických sprievodcoch. Dielo pripomína civilizačný význam práce Antona Bernoláka. V období osvietenstva slovenskí vzdelanci prechádzali z latinčiny alebo nemčiny na slovenčinu a z jazyka ľudu formovali spisovný jazyk, neboli v tomto jazyku nijaké kľúčové diela. Anton Bernolák je nepolitickou osobnosťou s celonárodným a nadnárodným významom. Kodifikáciu slovenčiny dovŕšil veľkým šesťdielnym slovníkom pod názvom Slowár slowenskí, česko-latinsko-ňemecko-uherskí (1825 – 1827), ktorý je obdivuhodným jazykovým dielom a slovenčinu zrovnoprávňuje s inými jazykmi.

Publikácie, zdroje, linky

Lokalizácia


3679 Andreja Hlinku
Trnavský kraj.
Słowacja ,917 01