Pamätník francúzskych partizánov

Rok odhalenia

1956

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Francúzski partizáni, ktorí bojovali počas druhej svetovej vojny na území Slovenska.

Lokalizácia

Strečno Na kopci Zvonica

Poloha vzhľadom na okolie

Na vrchu kopca Zvonica nad riekou Váh oproti zrúcanine hradu strečno.

Text nápisue

QUE S EPANOUISSE LA FRATERNITE NEE DES FLAMMES DE L INSURRECTION QUE LES FLEURS DES CHAMPS ORNENT LES TOMBES DES BRAVES A LA GLOIRE ETERNELLE DES FILS DE FRANCE PORTES PAR LA MARSEILLAISE A DES EXPLOITS HEROIQUES ET TOMBES EN VAINQUEURS DANS LA LUTTE COMMUNE POUR NOTRE BONHEUR ET CELUI DE L HUMANITE

Nech kvitne bratstvo z ohňa povstania Nech hroby padlých venčia kvety lúk Na večnú slávu synom Francúzska Ich k činom odvážnym viedla Marseillaisa A v boji spoločnom padli – zvíťazili Za šťastie naše i za šťastie ľudstva.

Shall the brotherhood from the fire of uprising flourish shall the graves of the fallen be covered by meadow flowers to the eternal fame of the sons of France Marseillaisa led them to their brave acts the fell in battle – victorious for the happines of the humankind and ours

Emile AUDOIN, Jean BIRAY, René BONOT, Paul BOISBOURDIN, Marcel Burgy, René BRULIN, Pierre COURREGELONGUE, Antoine CERTAIN, Jean Paul COSSARD, Jacques CRANSAC, Maurice DAUCOURT, Jean DUBOS, Pierre DUBREUIL, Joseph FABRE, Robert FERRANDIER, Auguste FERRE, René FEUNETTE, Gérard FORESTIER, René GALLET, Jacques GRIPEL, Edouard HEDOUX, René JALAIS, Antoine JANNONE, Gabriel JANOT, André JARMUZEVSKI, Célestin JOUBIER, Raymond KERN, Armand LAMARQUE, Georges LAURENS, Pierre LAURENT, Ernest LAVAL, Jean LEDEANT, Francois LE GOFFF, Jean Luc LEHMANN, Laurice LEROUGE, Charles MARAIS, Maurice MARTIN, Jean NEYMOND, René PARISSE, Jean PENAIN, PRIMAULT, Francois PROCOT, Louis QUERNIARD, Bernard ROSENBLUM, Marcel REYMARD, SACCADAS, Maurice TARRIERE, Jean TOMASI, Oger VANDERHEYDEN, Rémy VILATTE, André VINCENT, Jean DELPUCHE, Francois PIERRE, Paul BARQUIN

Všeobecný popis

Na jednej strane pamätníka sa nachádza reliéf zobrazujúci dvoch vojakov so zbraňami v ruke. Na vedľajšej strane je zoznam 56 mien francúzskych bojovníkov, ktorí bojovali v Sterčnianskej tieňave. Na dvoch stranách je text venovaný padlým vojakom – na jednej strane v slovenskom jazyku, na druhej vo francúzskom. Pod pamätníkom z bieleho spišského travetínu sa nachádza aj krypta, v ktorej sú uložené telesné pozostatky 24 partizánov, ktorí prišli v bojoch o život.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

PAMÄTNÍK FRANCÚZSKYCH PARTIZÁNOV V STREČNE Pamätník francúzskych partizánov v Strečne na vŕšku Zvonica bol postavený na znak vďačnosti za pomoc poskytnutú v Slovenskom národnom povstaní v r. 1944-1945. Francúzi sa na Slovensko dostali po útekoch z nemeckých zajateckých táborov. V auguste 1944 vytvorili partizánsky oddiel Détachement français des combattans en Tchécoslovaquie na čele s kpt. Georgesom de Lannurienom. Zúčastnili sa bojov v Strečnianskej tiesňave, Turci, Janovej Lehote, Žiari nad Hronom, Jalnej, Senohrade, Krupine a na iných miestach. Bojovali v rámci Prvej československej partizánskej brigády ge. M. R. Štefánika a v ďalších partizánskych jednotkách. Na tomto mieste je pochovaných 58 Francúzov, ktorí padli v SNP. Pamätník, dielo L. Beisetzera a L. Snopeka, bol odhalený 29. augusta 1956. Postavený bol zo spišského bieleho travertínu, v rokoch 1952 – 1956 na počesť francúzskych partizánov, ktorí padli počas SNP.

Neskoršia história

Za národnú kultúrnu pamiatku bol objekt vyhlásený 5. novembra 1963. V roku 1988 bol pamätník renovovaný, vybudované nové schody,   upravili parkovisko a vylepšili stĺpy na vešanie zástav.
Pri pamätníku Francúzskych partizánov na Zvonici sa každoročne konajú spomienkové oslavy pri výročí SNP. V roku 2000 študenti Lyonského lýcea a Gymnázia Metodova darovali plaketu s nápisom vzdávajúcim úctu francúzskym vlastencom, ktorí bojovai na Slovensku.

Súčasný význam

Každoročne sa pri výročí SNP konajú pri pamätníku spomienkové slávnosti na počesť SNP. Spomienkových slávností sa zúčastňujú predstaviteľlia Slovenskej republiky, členovia diplomatického zboru a zahraničných delegácií z Francúzskej republiky, ktorých členovia sú aj priamy účastníci týchto bojov, a tiež diplomati iných štátov.

Lokalizácia


Kováčska
Strečno, Žilinský kraj.
Słowacja ,013 24