Vrch Polom Pomník 1 čsl armádneho zboru

Rok odhalenia

1961

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Pamiatka obetí bojov tzv. malofatranskej operácie pri prechode frontu cez Žilinu a okolité obce. Boje o Polom 975 m prebiehali 17. až 26. 4. 1945.

Lokalizácia

Vrch Polom lokalita Javorina (kóta 1 076 m n. m.) Stráňavy

Poloha vzhľadom na okolie

Na vrchu Javorina vo výške 1076m sa týči biely travetínový pamätník a bronzové súsošie.

Text nápisue

Nie, nemôže pravda vykrvácať, vrava bojov neprestáva znieť, vy ste živí, lebo žije práca, a národy šťastné, víťazné. Bojovníkom I. čs. arm. zboru – našim osloboditeľom

Všeobecný popis

Pamätník tvorí vysoký travertínový obelisk po stranách so štyroma reliéfmi znázorňujúcimi útrapy vojny, československým štátnym znakom a na vrchu má päťcípu hviezdu. Oproti obelisku stojí súsošie ženy, ktorá bráni matky s malými deťmi. Socha je vysoká takmer tri metre vysoká, váži približne jeden a pol tony. Autorka diela je akademická sochárka Ľudmila Cvengrošová.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

Pamätník I. československého armádneho zboru bol postavený na miestach ťažkých bojov pri prechode frontu cez Žilinu. Boje o Polom (975 m n. m.) trvali od 17. apríla do 26. 4. 1945. Na jeho vrchole bol v roku 1961 postavený pamätník s obeliskom, ktorý musel byť neskoršie pre ťažbu vápenca premiestený na novú lokalitu – Javorina (1 076 m n. m.). Autori nového areálu pamätníka: Prof. Ing. arch. Dušan Kuzma a arch. Ľudmila Cvengrošová.

Neskoršia história

Premiestenie pamätníka a vytvorenie nového pamätného miesta na vrchu Javorina (1 076 m n. m.) bolo v rokoch 1979 až 1985. V roku 2010 sa ktosi pokúsil ukradnúť celé súsošie, v júli 2019 ženskej postave odsekli ruky.

Súčasný význam

Pamätník vzdáva úctu obetiam posledných týždňov druhej svetovej vojny, každoročne sa tu konajú veľké oslavy s účasťou vysokých štátnych predstaviteľov I širokej verejnosti. 1 čsl armádny zbor boli československé zahraničné vojenské jednotky, ktoré sa začali formovať z antifašistických vojakov hneď po rozpade Československa na fašistickú Slovenskú republiku a Protektorát Čechy a Morava. Podporu Sovietskeho zväzu získali až jeho napadnutí Nazistickým Nemeckom. Po potlačení Slovenského národného povstania spoločne s Červenou armádou oslobodzovali územie Československa. V januári 1945 mal takmer 20000 mužov.

LokalizáciaStráňavy, Žilinský kraj.
Słowacja ,013 25