Slavin BA

Rok odhalenia

1960

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Sovietski vojaci, obete oslobodzovania mesta Bratislava na konci druhej svetovej vojny.

Lokalizácia

Slavín 1 81104 Bratislava

Poloha vzhľadom na okolie

Na vrchu kopca nad hlavným mestom uprostred rozsiahleho vojenského cintorína Slavín tvorí dominantu Bratislavy.

Text nápisue

Po obvode obradnej siene sú do kamenného obkladu vytesané názvy slovenských miest a dátumy ich oslobodenia.

Ty, ktorý vchádzaš sem odožeň bôľ a súcit

nech kropky tvojich sĺz nezvonia o mohyly

za hrdosť človeka za život ľudstva súci

za tvoju jasnú tvár my smrť sme podstúpili.

Všeobecný popis

Celá koncepcia rešpektuje už vtedy existujúce hroby padlých vojakov. Nástup k areálu s dominantou pamätníka tvorí monumentálne schodisko, pod ktorým je umiestnená  informačná tabuľa s mapou pamätníka a textom v piatich jazykoch. V strede cintorína sa týči budova - obradná miestnosť vykladaná mramorom obkolesená arkádami, ktorej súčasťou je aj 39,5 metrov vysoký žulový monument v tvare obelisku, na jeho vrchole stojí 7m vysoká socha sovietskeho vojaka vztyčujúceho vlajku od slovenského sochára Alexandra Trizuljaka. Jedenásť metrová socha na vrchole obelisku od Alexandra Trizuljaka je inšpirovaná sochou Archanjela Michala na Anjelskom hrade v Ríme, smerom dohora sa proporčne rozširuje. Je to vojak so vztýčenou zástavou, ktorý šľape po hákovom kríži. Vnútri je konštrukcia, ktorú navrhol statik. Ďalšie sochy vytvorili Ján Kulich, Tibor Bártfay, Július Snopek, Juraj Krén, Jozef Kostka a Klement Trizuljak. Vstupné kazetové dvere do obradnej siene zdobí z vonkajšej strany bronzový reliéfny súbor R. Pribiša pripomínajúci vojnové útrapy druhej svetovej vojny. Na stenách obradnej miestnosti sú v mramore vyvedené mená slovenských miest a dátum ich oslobodenia Červenou armádou a tento epitaf: Ty, ktorý vchádzaš sem odožeň bôľ a súcit / nech kropky tvojich sĺz nezvonia o mohyly / za hrdosť človeka za život ľudstva súci / za tvoju jasnú tvár my smrť sme podstúpili. Okolie tvorí pomerne rozľahlá, kameňom dláždená plocha a hroby 6845 vojakov v dvoch masových a 278 samostatných hroboch. Pomník zaberá plochu 10.000m2.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

Už krátko po druhej svetovej vojne vznikla myšlienka pomníka osloboditeľom, ktorý by sa vyrovnal hradu a bol by viditeľný z ciest vedúcich do mesta. Názov Slavín pochádza ešte z konca 19.storočia a je to mýtické miesto, kam odchádzajú slovanskí hrdinovia po smrti. Od roku 1953 bola vyhlásená architektonická súťaž, ktorej sa zúčastnilo množstvo významných architektov a umelcov, ktorí vytvorili návrhy v štýle socialistického realizmu, vtedy jediný akceptovaný umelecký štýl. Súťaž vyhral projekt architekta Jána Svetlíka. Stavba pamätníka prebiehala v rokoch 1957 -1960 a odhalený bol pri príležitosti 15. výročia oslobodenia Bratislavy Červenou armádou. Samotné odhalenie bolo veľkou udalosťou s účasťou prezidenta, vysokých straníckych činiteľov a širokej verejnosti. Kostolná veža na Kalvárii, ktorá mala narušenú statiku, kvôli stavbe Slavína nebola obnovená v pôvodnej výške.

Neskoršia história

Vo všetkých šiestich sektoroch masových hrobov vznikajú deformácie terénu, zemina v hroboch na Slavíne zvetráva. Pokles však nie je nebezpečný, ide skôr o estetickú záležitosť. Statik upozornil na fakt, že situácia v podzemí by mohla ohroziť bezpečnosť celého pylóna. Z týchto dôvodov podzemie pamätníka zrekonštruovali na sklonku minulého tisícročia. Socha na obelisku je v pravidelných intervaloch ošetrovaná.

Súčasný význam

Slavín je výraznou dominantou scenérie hlavného mesta. Každý rok 4. apríla, v deň výročia oslobodenia Bratislavy, sa na tomto mieste vzdáva pocta padlým sovietskym vojakom. Tradične sa na pamätnej ceremónii zúčastňuje prezident SR, politická reprezentácia a široká verejnosť. Slavín je obľúbeným a vyhľadávaným miestom obyvateľov Bratislavy, turistov a návštevníkov mesta najmä pre svoju polohu, z jeho terás je prekrásny výhľad na celú Bratislavu. O Slavíne bol natočený krátkometrážny rovnomenný dokumentárny film v dobre vzniku, režíroval ho Milan Černák. Takisto je obľúbeným miestom na natáčanie reklamných spotov, fotografovanie.

Lokalizácia


1 Na Slavíne
Bratislavský kraj.
Słowacja ,811 04