Obete varujú

Rok odhalenia

1969

Osoba / osoby / udalosť, ktorým je venovaný pamätník

Obete Slovenského národného povstania, ktoré vypuklo 29.augusta 1944 a bolo najvýraznejším vystúpením protifašistického odboja na Slovensku.

Lokalizácia

Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica

Poloha vzhľadom na okolie

V rámci pamätníka SNP

Text nápisue

-

Všeobecný popis

Bronzové súsošie je zosobnením utrpenia človeka a obetí vojny. Kompozícia nahromadených deformovaných tiel je vo svojej monumentálnej mierke desivá a varuje pred tragédiou, ktorú prináša každá vojna. Ide o nadčasové dielo s dôležitým spoločenským významom.

Zachovalosť

dobrý

Okolnosti odhalenia pamätníka

Odhalenie prebehlo v roku 1969. Súsošie Obete varujú je jednou z dominánt Pamätníka SNP v Banskej Bystrici. Jozef Jankovič dielo vytvoril k 25. výročiu Povstania v roku Autor v normalizačnom období pre svoje postoje upadol do nemilosti straníckych orgánov a tie rozhodli o odstránení jeho diela. Oficiálnym dôvodom mal byť deprimujúci vplyv na návštevníkov. Súsošie následne v roku 1972 vyviezli na skladisko pri Dolných Pršanoch. Pamiatkári museli vynaložiť veľkú snahu, aby pamätník neskôr dostali zo skladiska aspoň do areálu pamätníka vo vo fašistami vypálenej obci Kalište. Toto miesto sa stalo jeho prechodným domovom na tridsať rokov. Presun takého obrovského diela bol zložitý natoľko, že ho museli odborne rozrezať na štyri časti a následne zmontovať na novom mieste.

Neskoršia história

V roku 1972 súsošie z Pamätníka SNP odstránili a umiestnili ho najprv na skladisku pri Banskej Bystrici a vďaka snahe pamiatkárov bolo presunuté na dôstojnejšie miesto na pamätnom mieste v Kališti. Do Pamätníka SNP v Banskej Bystrici bolo dielo vrátené až v roku 2004 . Demontáž už nebola komplikovaná, pretože stačilo použiť otvory skrutiek z predchádzajúcej demontáže. Pri opätovnej montáži na pôvodnom mieste boli na súsoší doplnené aj dve nohy, ktoré vandali odrezali koncom roku 2001.

Súčasný význam

“Súsošie je zaujímavé predovšetkým v kontexte spojenia architektúry a sochárskeho diela. Keď architekt Dušan Kuzma svoje vrcholné dielo, ktorým Pamätník SNP je, projektoval, súčasťou myšlienkovej koncepcie bolo aj začlenenie sochárskeho diela Jozefa Jankoviča. „Jankovič sa sústredil na expresívne zobrazenie utrpenia obetí. Kompozícia nahromadených deformovaných tiel je vo svojej monumentálnej mierke desivá a varuje pred tragédiou, ktorú prináša každá vojna. Ide o nadčasové dielo s dôležitým spoločenským významom. Jankovič ho vytvoril ako veľmi mladý, nemal ani tridsať 30 rokov, aj to svedčí o jeho mimoriadnom talente a zrelom ľudskom názore,“ hovorí Zuzana Majlingová zo Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Pri oslavách 60. výročia SNP už bol pamätník na svojom pôvodne zamýšľanom mieste. Každoročne tu prebiehajú oslavy výročia vyhlásenia Slovenského národného povstania, ktoré je najvýraznejším protifašistickým vystúpením Slovákov počas druhej svetovej vojny. Oslavy prebiehajú za účasti najvyšších štátnych činiteľov s bohatým programom vojenských prehliadok, filmových premietaní, výstav a koncertov. Prezident republiky pri tejto príležitosti udeľuje štátne ceny účastníkom protifašistického odboja.

Lokalizácia


23 Kapitulská
Banskobystrický kraj.
Słowacja ,974 01