O projekte

Stránka, na ktorej sa aktuálne nachádzate, obsahuje informácie o vybraných pamätníkoch. Vďaka nim za dozviete viac o okolnostiach vzniku týchto objektov, a tiež o tom, ako pamätníky fungujú v povedomí miestnej spoločnosti.

Pamätníky pochádzajú zo štyroch krajín: Poľska, Česka, Slovenska a Rumunska. Aby ste videli pamätníky z vybranej krajiny, na hlavnej stránke kliknite na ikonu s vlajkou danej krajiny (nájdete ich na pásiku v spodnej časti obrazovky) – prípadne využite mapu Európy, ktorá sa zobrazuje uprostred obrazovky, a následne prejdite do vybraného regiónu.

Informácie o pamätníkoch sa nachádzajú na stránke v piatich jazykoch: angličtine, češtine, poľštine, slovenčine a rumunčine.

 

Dôležité upozornenie

Popis každého pamätníka je vždy uvedený v anglickom jazyku a národnom jazyku krajiny, v ktorej sa pamätník nachádza (napríklad informácie o pamätníkoch z Poľska nájdete na stránke v angličtine a poľštine).

Keď hľadáte popis pamätníkov z danej krajiny, ubezpečte sa, že ste si predtým zvolili anglický jazyk alebo jazyk krajiny, na ktorej území sa hľadané objekty nachádzajú. Príklad: stránka nezobrazí informácie o pamätníkoch z Rumunska, ak si zvolíte iný jazyk ako angličtinu alebo rumunčinu.