O projekte

Projekt Pamätníky 1918 – 2018 je medzinárodný vzdelávací projekt, ktorý v Poľsku, Česku, na Slovensku a v Rumunsku realizuje päť nezávislých organizácií občianskej spoločnosti zaoberajúcich sa propagovaním poznatkov o minulosti, ako aj historickým a občianskym vzdelávaním (viac o organizáciách, ktoré participujú na projekte, nájdete v časti Partneri).

Cieľom projektu je tiež priblížiť poznatky o vybraných prvkoch historickej politiky a spôsoboch, akými si jednotlivé spoločnosti pripomínajú a zvečňujú históriu svojho národa. Projekt skúma, aký naratív o minulosti zaznieva prostredníctvom pamätníkov vo verejnom priestore, a tiež to, ako sa v priebehu rokov mení pôvodný význam týchto objektov.

Projekt Pamätníky 1918 – 2018 je realizovaný v rámci programu Európa pre občanov (komponent: Spomienka na minulosť Európy).

Materials published on this website are available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode